Inrikes

Riksdagen utlyser ny vapenamnesti

Under perioden mars-maj 2013 kommer Sverige att utlysa en ny vapenamnesti. Det innebär att alla som innehar ett illegalt vapen får lämna in det till Polisen utan följder. Det har riksdagen beslutat.

Publicerad 12 februari 2013
Uppdaterad 22 oktober 2019

– Från polisiärt håll ser vi väldigt positivt på att det genomförs en ny tillfällig vapenamnesti. Jämfört med de vapen som det utfärdats licens för, finns det en betydligt högre risk att  de illegala vapnen missbrukas eller kommer i orätta händer. Det här är vapen som ofta förvaras bristfälligt, undanstoppade eller gömda på exempelvis vindar och i uthus, säger Peter Thorsell, kommissarie på Rikspolisstyrelsens rättsavdelning.

Amnestin innebär att den som innehar skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det inte ska dömas till ansvar för innehavet om han eller hon lämnar in egendomen till polisen under perioden mars-maj 2013.
En förutsättning för straffrihet är att vapnet eller ammunitionen lämnas in frivilligt. Den som lämnar in egendomen har rätt att vara anonym och polisen får inte göra några efterforskningar i fråga om innehavet. Skjutvapen och ammunition som har lämnats in tillfaller som huvudregel staten och förstörs.

Syftet med amnestin är att minska antalet illegala vapen i samhället.

– Ju färre vapen som finns i samhället, desto lägre blir den sammantagna risken för missbruk. Att reducera illegala vapeninnehav är en mycket betydelsefull åtgärd för att motverka våld med skjutvapen, säger Peter Thorsell.

 

Källa: Rikspolisstyrelsen

Liknande artiklar:

Fakta vapenamnesti

Det har genomförts två tidsbegränsade vapenamnestier i Sverige tidigare, en 1993 (juli-september) och en 2007 (mars-maj).
Totalt lämnades nästan 30 000 vapen och 29 ton ammunition in.

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!