Omfattande studie av covidvaccin stoppas – av Läkemedelsverket

Kritiserade covidvaccineringen

publicerad 7 februari 2022
- av Markus Andersson
Gunilla Andrew-Nielsen på Läkemedelsverket har stoppat studien från att genomföras.

En djupgående studie gällande effektiviteten och säkerheten av covidvaccin och som skulle ha omfattat 1,7 miljoner svenskar stoppas nu av Läkemedelsverket.

Även Etikprövningsnämnden invänder mot studien och menar att den riskerar att “störa målet” att snabbt vaccinera befolkningen och även “minska tilltron” till myndigheterna.

Det är Sveriges största kliniska akademiska forskningsorganisation, Uppsala Clinical Research Center, som önskar genomföra en stor studie gällande de covid-19-vaccin som används i Sverige från Pfizer, Moderna och Astra Zeneca. Studiens syfte är att jämföra och få fram skillnader i effektivitet och säkerhet hos de olika vaccinen, samt eventuella biverkningar och risker. Flera regioner står med i ansökan av studien och huvudansvarig är institutionen för medicinska vetenskaper från Uppsala universitet. Studien skulle omfatta hela 1,7 miljoner svenskar.

Följande står att läsa i den ansökan som lämnats in om att få utvärdera de godkända vaccinen mot covid-19 i Sverige:

”De covid-19-vacciner som används i Sverige har på rekordtid utvärderats i vetenskapliga studier innan vaccinerna blev godkända av Läkemedelsmyndigheter. I studierna har man under relativt kort tid påvisat effekt och säkerhet av enskilt vaccin mot placebo, dvs en spruta utan verksam substans, men ingen studie har jämfört vaccinernas effektivitet mot varandra vilket är en frågeställning av stor betydelse för såväl allmänhet, forskare och sjukvården.”

“Riskerar att ifrågasätta vaccinernas effektivitet”

Etikprövningsmyndigheten gav inledningsvis studien avslag med motiveringen att det inte är “etiskt försvarbart” att undersöka vaccinerna eftersom detta skulle kunna leda till en minskad vilja hos det svenska folket att ta injektionerna.

Studien riskerar att ifrågasätta vaccinernas effektivitet och framhålla risker och eventuella skillnader mellan vaccinerna, och därmed störa målet att snabbt vaccinera riskgrupper och övriga befolkningen.”

En överklagan gjordes efter detta, vilket resulterade i att Etikprövningsmyndigheten fick avslag och studien godkändes. Därefter klev dock istället Läkemedelsmyndigheten in och stoppade studien – med samma invändningar; att den kunde riskera vaccinationsviljan i landet och även riskera att minska tilltron till myndigheter.

I det här fallet har vi ju gjort det, bekräftar beslutsfattande enhetschef Gunilla Andrew-Nielsen, ansvarig för kliniska prövningar och licenser på Läkemedelsverket.

Hon menar dock att den formella motiveringen till avslaget är en paragraf i läkemedelslagen som säger att deltagare måste vara delaktiga i valet av vilket vaccin som kommer att användas.

I sammanhanget kan noteras att man som patient paradoxalt nog inte får vara delaktig i valet av vaccintillverkare om man låter vaccinera sig mot covid-19 i Sverige, utan tilldelas och injiceras med vaccin från antingen Pfizer, Moderna eller Astra Zeneca.

Andrew-Nielsen har en lång bakgrund hos en av de stora läkemedelsjättarna som sektionschef på Astra Zeneca mellan 1992 och 2011, innan sin karriär som beslutsfattande enhetschef och ansvarig för kliniska prövningar och licenser på Läkemedelsverket.

När medborgarjournalisten Leif Nilsson ringer upp Andrew-Nielsen för att få klarhet i varför studien stoppades, hänvisar enhetschefen till paragrafen inom läkemedelslagen som säger att man inte kan inkludera personer i en studie utan samtycke och att det främst är av den anledningen studien fått avslag.

– När man vaccinerar sig mot covid-19 får man ju heller inte ge sitt samtycke till vilket vaccin man blir tilldelad, så vad är skillnaden på det och studien?, frågar Nilsson.

– Det är själva designen på randomiseringen som gör att det inte är möjligt att godkänna den, svarar Andrew-Nielsen.

– Men vad är skillnaden?

– Jag förstår att du tycker att detta är svårt att förstå eftersom du inte är insatt i studien, och den är skriven på ett sådant sätt som gör att personer utanför studien har svårt att förstå allting i detalj, svarar hon och hänvisar istället Nilsson att kontakta forskarna som ligger bakom studien.

Nilsson har granskat ärendet och fördjupat sig i studiens innehåll, samtliga avslag, överklaganden och invändningar, och intervjuar både ansvarig forskare på Uppsala Clinical Research Center och nämnda enhetschefen Gunilla Andrew-Nielsen från Läkemedelsverket i en sammanfattande video som kan ses här.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!