Missbruk av svenska pass ska minska

publicerad 11 april 2016

Från och med den 15 april kan man få ut max tre vanliga pass under en femårsperiod. Reglerna ändras för att minska missbruket av pass.

Pass som missbrukas och används av andra än passinnehavaren innebär en stor säkerhetsrisk när till exempel personer med kopplingar till organiserad brottslighet eller terrororganisationer reser anonymt med andra pass än sina egna. Att många pass tappas bort eller försvinner är ett problem.

Riksdagen har röstat ja till regeringens proposition om en lagändring om åtgärder mot missbruk av svenska pass. Den nya lagen som träder i kraft den 15 april syftar till att färre pass hamnar på avvägar och att missbruket ska minska.

En svensk medborgare kan efter lagändringen som mest bli beviljad tre vanliga pass under en femårsperiod. Vid behov kan provisoriska pass utfärdas för en enskild resa. En nyhet med de provisoriska passen är att de inte bara blir tidsbegränsade utan även geografiskt begränsade till det specifika land man tänkt resa till. Om man ansöker om ett provisoriskt pass och har ett vanligt pass som fortfarande är giltigt kommer det vanliga passet att återkallas och spärras internationellt.

Giltighetstiden för pass till barn under tolv år sänks till tre år. Detta för att yngre barns utseende förändras snabbt. Genom att sänka giltighetstiden minskar risken för att barns pass missbrukas. För barn över 12 år och vuxna kommer de vanliga passen som tidigare att gälla i fem år.

År 2013 var 177 000 svenska pass, 195 000 danska, 44 000 finska, 140 000 norska och 477 000 tyska pass försvunna, stulna eller borttappade.

 

Källa: polisen.se

Förändringen av passregler i korthet

  • Svenska medborgare kan beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod.
  • Vanliga pass ska som huvudregel återkallas och spärras när ett provisoriskt pass utfärdas.
  • Giltighetstiden för vanligt pass till barn under tolv år sänks till tre år.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!