Läkare varnar för personalbrist i sommar

publicerad 19 juni 2024
- av Sofie Persson
Idag saknas det 2230 disponibla vårdplatser i hela landet.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Omkring hälften av landets läkare tror att personalbrist kommer göra det svårt att hinna med arbetet i sommar, visar en enkät från Läkarförbundet. Vidare anser en stor del av läkarna att arbetsplatsen är oförberedd på krissituationer.

I enkäten svarade cirka 1650 läkare under perioden 20-29 maj i år, av dessa bedömer omkring hälften att att personalen inte kommer att räcka till för det ordinarie arbetet under sommaren. Samtidigt tror åtta av tio att man inte alls eller bara delvis kommer att klara av de ordinarie arbetsuppgifterna.

Vidare anser knappt var fjärde läkare att arbetsplatsen är förberedd för en akut kris, något Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale menar bland annat beror på att det saknas vårdplatser i hela landet.

Att det saknas personal medför att viktig vård uteblir, men betyder också att vården har svårt att skala upp om det sker en akut kris. Idag saknas det 2 230 disponibla vårdplatser i hela landet, säger hon i ett pressmeddelande.

Enkäten genomfördes innan Vårdförbundets strejk tog fart på flera håll i Sverige, resultaten är dock troligen i underkant, menar Rydgren Stale.

Hade vi genomfört den i dag är jag säker på att larmsignalerna hade varit ännu fler och högre“, skriver hon i en kommentar till Läkartidningen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!