Framstående globalister till Stockholm för profilerad klimatkonferens

Globalismens framfart

publicerad 31 maj 2022
- av Markus Andersson
John Kerry och António Guterres.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


USA:s tidigare utrikesminister John Kerry och FN:s generalsekreterare António Guterres är några av de som kommer till Stockholm tillsammans med makthavare från över 100 länder. FN-mötet “Stockholm+50” lägger fokus på att “öka takten” på avvecklingen av olja, gas och kol och med detta göra samhället mer “klimatsmart”.

Den 2-3 juni arrangeras FN-mötet som bär sitt namn eftersom det nu är 50 år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum – där Sveriges dåvarande statsminister Olof Palme var initiativtagare. I år är det Sverige tillsammans med Kenya som står som arrangörer.

Ambitionen med Stockholm+50 är att högtidlighålla 50-årsjubiléet, men också att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför”, står det att läsa i programförklaringen.

Sveriges klimat- och miljöminister Annika Strandhäll hävdar att de många ansträngningarna som gjorts för att skapa en mer ”klimatsmart” värld inte alls räcker och att ”världen” måste göra ännu mer och ännu snabbare.

– Mer behöver göras fortare för att vi ska kunna vända utvecklingen, och därför är det viktigt att världen samlas för att diskutera vägen framåt.

Bland de mer prominenta gästerna på Stockholm+50 kan, FN:s generalsekreterare António Guterres och USA:s klimatsändebud och tidigare utrikesminister och presidentkandidat John Kerry, nämnas. Representanter från bland annat Världsbanken och Världshandelsorganisationen finns också på plats.

Guterres har tidigare hävdat att klimatkrisen är det största hotet mot mänsklighetens existens och att “alla tänkbara åtgärder” måste göras för att vända utvecklingen.

Förutom själva FN-konferensen anordnas under veckan en rad andra möten och evenemang. Bland annat hålls en ministerdialog om ”globalt klimatarbete”, ett ledarskapsmöte där tunga storföretagsledare diskuterar hur den internationella industrin ska ställa om och bli mer ”klimatvänlig” samt samtal makthavarna emellan där det diskuteras hur man ska minska plastföroreningar och hantera farligt avfall och kemikalier.

Andra frågor som lyfts är hur rikare länder kan ”klimatfinansiera” fattigare länder och genom olika former av ekonomiskt stöd bidra till att dessa snabbare kan “ställa om”.

Under hela veckan ligger mycket fokus på att lägga mer resurser och mer så kallad “multilateralism” – alltså global samverkan kring denna typ av frågor och att det är på mellan- och överstatlig nivå som besluten måste fattas och problem lösas.

– Vi måste mycket snabbt arbeta för att transformera våra ekonomier och våra samhällen, men våra grenar kommer bara att spridas så långt som våra rötter är djupa. Genom att minnas Stockholm+50 så minns vi också hur världen gick samman för att hela ozonlagret 2013 och fasade ut blyhaltigt bränsle detta år för att stoppa utrotningen av hotade arter. Genom att samlas i Stockholm så återförbinder vi oss också till människors och planetens hälsa, ansvar, välstånd, jämlikhet och fred, hävdar Inga Andersen, ordförande för FN:s miljöprogram UNEP.

Just uppfattningen att världen måste “omvandlas” för att rädda mänskligheten är återkommande om man bläddrar i programmet och de tal som släppts. FN-toppen Inga Andersen menar att konferensen i Stockholm blir ett tillfälle att se fram emot och hitta nya vägar för hur denna ”transformation” ska bli verklighet.

Sveriges tidigare klimat- och miljöminister Per Bolund (MP) är inne på samma spår.

– Tiden börjar ta slut, brådskande åtgärder behövs. De här utmaningarna är globala och vi måste möta dem med ett globalt svar som driver handling på plats.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!