Kritiserade coronavaccineringen

Allvarliga vaccinskador och dödsfall inrapporterade i Sverige

publicerad 13 januari 2021
Arkivbild till höger på en kvinna som drabbats av akut ansiktsförlamning i ett annat sammanhang.

Enligt Läkemedelsverket har sammanlagt 96 skador som misstänks vara orsakade av coronavaccinet redan rapporterats in, varav omkring hälften bedöms som mycket allvarliga. Dessutom har ytterligare en svensk åldring dött kort efter att denne vaccinerat sig.

Bland de misstänkta vaccinskador som Läkemedelsverket nu ska utreda nämns bland annat akut ansiktsförlamning, feber och frossa och kraftig huvudvärk – men också anafylaxi, en allvarlig allergisk reaktion som kan leda till döden.

Enligt Läkemedelsverkets enhetschef Veronica Arthurson är både anafylaxi och akut ansiktsförlamning biverkningar som är kända sedan tidigare, skriver TT.
24 misstänkta vaccinskador som inte har varit kända tidigare eller noterats i studier av vaccinet har också rapporterats in.

Den åldring som dog var 97 år gammal och chefsläkaren Robert Sarkadi Kristiansson säger att han inte ser något ”extraordinärt i fallet”, eftersom den avlidne ska ha haft flera sjukdomar sedan tidigare.

Totalt har fem dödsfall kopplade till coronavaccinet hittills rapporterats in i Sverige, men eftersom samtliga avlidna varit gamla och haft någon annan sjukdom så menar Läkemedelsverket att det inte…


 


Liknande artiklar: