MIT-professorn: “Vaccinprogrammen måste stoppas omedelbart”

Kritiserade covidvaccineringen

publicerad 19 februari 2023
- av Sofie Persson
Professor Retsef Levi vid en MIT-föreläsning.

Retsef Levi, professor vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), går nu ut och menar att man bör stoppa vaccinprogrammen omedelbart. Han menar att bevisen för att covidvaccinen orsakar skada och dödsfall hos främst unga är obestridliga.

Den israeliske professorn Levi inriktar sig på bland annat hälsosystem, riskhantering och datadrivna algoritmer. Han menar själv att han har över 30 års erfarenhet av att använda data och bedöma risker i samband med sjukvårdssystemens hälsopolicyer, samt även hantering av säkerhet kring tillverkning av biologiska läkemedel.

Professorn har tidigare riktat oro kring covidvaccinen där han menar att narrativet kring främst USA:s och Israels hälsosystem är ”extrema och felaktiga”.

I slutet av januari publicerade professorn en uppdaterad analys av covidvaccinen där han menar att den enda slutsats man kan dra är att vaccinprogrammen bör stoppas omedelbart.

De har helt misslyckats med att uppfylla sina löften om effektivitet, men det viktigaste är att de borde stoppa vaccinprogrammen på grund av de växande och obestridliga bevisen på att de orsakar skada, inklusive dödsfall bland framför allt unga och barn, säger professorn.

Levi är generellt ingen vaccinmotståndare utan är själv injicerad med Modernas covidvaccin. Han berättar att han började känna tvivel om vaccinet när det framkom att det kunde orsaka myokardit. Han menar att eftersom myokardit kan vara svårt att diagnostisera på grund av vaga symptom, och ibland inga symptom alls, blev han oroad över att det inte skulle upptäckas under säkerhetsövervakningen av vaccinen.

Myokardit kan ofta orsaka plötsligt hjärtstopp, speciellt hos unga människor, menar Levi.

Professorn och hans kollegor beslutade sig därmed att granska data över Israels nationella akutsjukvård från 2019 fram till mitten av 2021.

Då upptäckte vi en ökning med 25 procent hos patienter med hjärtstillestånd i åldrarna 16 till 39 enbart under första halvan av 2021, säger professorn. Vilket överensstämde med när man började med vaccinkampanjen i Israel.

Han menar att även om detta inte var bevis nog så fanns orsak till oro, vilket gjorde att man kontaktade Israels nationella akutsjukvård och bad dem ta fram information om orsakerna till de ökade fallen av hjärtstillestånd hos unga.

Tyvärr valde Israels nationella akutsjukvård att inte fullfölja med en utökad utredning.


Däremot är Levi nu övertygad om att bevisen är självklara. Data från bland annat Storbritannien, Skottland och Australien visar också en ökning av antal patienter som drabbats av hjärtstillestånd. Flera studier visar även att det finns en högre risk för hjärtproblem efter covidvaccinering och vid åtskilliga obduktioner av avlidna personer har man kunnat se starka bevis för dödsfall till följd av vaccininducerad myokardit, menar Levi.

Jag tror att bevisen är avgörande och bekräftar vår oro att mRNA-vaccinerna verkligen orsakar plötsligt hjärtstillestånd på grund av vaccininducerad myokardit. Detta är potentiellt bara en mekanism genom vilken de orsakar skada, menar Levi. Denna produkt är klart den mest misslyckade i medicinska produkters historia, både vad gäller effektivitet och säkerhet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!