Läkaren: “Doktorer borde ta vaccinskador på större allvar”

Kritiserade covidvaccineringen

publicerad 22 november 2022
- av Sofie Persson
Sture Blomberg menar att vaccinskador är en viktig fråga som behöver diskuteras mer än vad som är fallet idag.

Läkaren Sture Blomberg har på senare år gjort betydande insatser för att fördjupa förståelsen av covidvaccin. I en intervju med Lokalpressen berättar han om sin syn på vaccinskador och vad som kan hända i kroppen när man vaccinerar sig. Han betonar att detta är viktigt att debattera och att det bör tas på allvar mer än vad som görs idag.

Sture Blomberg började studera medicin redan 1966 och blev först gynekologspecialist för att senare växla över till narkos- och intensivvårdsläkare, vilket han arbetade med fram till coronakrisens början. Till stor del har läkaren tidigare arbetat på Sahlgrenska universitetssjukhuset, men även på sjukhus i Norge samt som gästprofessor på UCLA i USA där han arbetade med hjärtmissbildningar hos barn. Idag är 78-åringen pensionerad, men volontärarbetar för Operation Smile.

Under de senaste åren har Blomberg särskilt bevakat covid-19 och sedermera även covidvaccinets effekter på sin hemsida, en fördjupning som följde på att hans syster blivit mycket allvarligt sjuk i covid-19.

Hon blev jättesjuk i covid-19 och när doktorerna berättade att de var på väg att stänga av respiratorn och avsluta behandlingen var jag tvungen att ingripa. Jag bad dem att testa intravenös C-vitamin vilket jag då hade egen erfarenhet av, sedan tre år tillbaka på ett sjukhus i Norge, skulle kunna fungera mot svåra lunginfektioner. Det hjälpte också mycket riktigt och nu är hon jättepigg, berättar han för Lokalpressen.

Förutfattade meningar

Blomberg menar att det stora dilemmat idag är att många inom vården har förutfattade meningar kring vaccinskador och därför inte alltid tar dem på allvar.

Tänker man att all vaccination är ofarlig, då ser man inte detta. Väldigt många som vaccinerats har inte haft några som helst synliga problem, men vissa drabbas väldigt svårt. Så jag skulle vilja att doktorerna generellt tar detta på ett större allvar med de personer som får sådana här vaccinskador. Det här är en viktig debatt som behöver tas upp.

Vidare förklarar läkaren att antikropparna kan binda sig till många av kroppens egna proteiner och på så sätt skada kroppens celler, samma sak gäller med vaccination.

Covid-19-virusets spikprotein angriper och skadar kroppens celler, det vet vi. Mindre känt är att även de bildade antikropparna – som ju ska skydda kroppen – kan binda sig till många av kroppens egna proteiner och på så sätt skada kroppens celler. Samma sak gäller vaccinationen, som ger upphov till spikproteiner och antikroppar. Skillnaden är att viruset kommer in via lungorna och skadar dessa, medan vaccinet kommer in till övriga delar av kroppen via en injektion, säger Blomberg.

Blomberg menar också att spikproteinet kan finnas kvar i kroppen under en längre tid, speciellt om man tar ständiga påfyllnadsdoser. Han menar också att studier visar att de antikroppar som bildas mot spikproteinet kan angripa kroppens mitokondrier, det vill säga kroppens energiverk.

Jag har läst mycket vetenskap kring detta och studier har visat att spikproteinet, som bildas av vaccinationen, kan finnas kvar i de celler som heter mitochondrier i upp till 15 månader, säger läkaren. Cirka 10 procent av en människas vikt utgörs av energiverk och hjärt- och hjärnceller har ungefär 5 000 – 10 000 mitochondrier per cell. Det är alltså mycket energi som går åt till hjärtat och hjärnan. Där har man visat att antikropparna angriper och blockerar ett viktigt proteinkomplex (M2) i elektrontransportkedjan, som ska leda fram till energibildningen, förklarar Blomberg.

Antikropparna ska också kunna angripa ett protein som styr nervladdningshastigheten, vilket kan förklara att man kan uppleva yrsel vid vaccinskador.

För att styra blodtillförseln till hjärnan, så att man inte svimmar bara för att man reser sig upp, måste denna reglering ske inom mikrosekunder. Jag har även hört flera andra exempel där blodtrycksregleringen rubbats kraftigt efter vaccinationer.

Varför vissa drabbas och andra inte är svårt att veta när det gäller antikroppar, menar Blomberg.

Alla har vi olika uppsättningar av celler i kroppen och reagerar därför olika mot olika ämnen, som att vissa är allergiska och andra inte, säger han.

“Kanske man borde dra öronen åt sig”

Han betonar att ett vaccin bör ta minst tio år att utveckla, inte mindre än ett år som covidvaccinet gjorde.

Ett vaccin bör ta 10 – 12 år att utveckla, men covid-19-vaccinet tog mindre än ett år och dessutom gjordes det inga djurförsök. Men tidsrelationen är ett viktigt observandum: Att om väldigt många människor blir sjuka och får biverkningar efter en vaccination kanske man borde dra öronen åt sig. 

Avslutningsvis menar Blomberg att sådana virussjukdomar som covid-19 blir svagare i sina mutationer och är på väg att ebba ut.

Jag är med i Läkaruppropet och vi anser att endast riskgrupper bör ta det här vaccinet, men samtidigt vill jag inte uppmana till något utan man får rådfråga sin egen läkare. Det man kan säga om sådana här virussjukdomar är att alla mutationer blir svagare och svagare så det här är på väg att ebba ut.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!