Kolloidalt zink – nästa generations kosttillskott

Annons från RIC.se

publicerad 28 april 2020

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Zinktillskott i kolloidal form är en transparent klar vätska med 99,9 procent fina zinkpartiklar i destillerat vatten. Kolloidalt zinktillskott kan den minsta cellen ta upp helt, till skillnad från tablettbaserade mineraltillskott som utnyttjas i en takt på 10 procent, eller mindre.

Fördelarna med zink

Zink är ett spårämne som är viktigt för alla former av liv, inklusive växter, djur och mikroorganismer. Den kemiska beteckningen för zink är Zn. Zink spelar en viktig roll för tillväxt och utveckling, neurologiska funktioner, immunsystemet, och fortplantningen.

Våra kroppar innehåller cirka 2–3 gram zink, som fördelas i hela kroppen.
Zink är en livsviktig komponent för över tjugo enzymer som är förknippade med många olika metaboliska processer.
Den högsta koncentrationerna av zink finns i ögonen, levern, ben, prostata, sperma och hår.

Vad ger zinkbrist för symptom?

Den första antydan om att zink är ett viktigt näringsämne kom nästan för ett sekel sedan i Egypten, när läkare noterade att unga, fattiga pojkar som nästa inte åt någonting mer än osyrat bröd, var mycket korta och underutvecklade. Det visade sig att deras diet hade tillräckligt med zink, men de kunde inte ta upp det eftersom deras kost var hög i fytater, ett ämne som finns i säd med hög fiberhalt, som blockerar upptaget av zink. När de fick en mera variations rik kost, började de växa normalt igen.

Trots att zink är ett nödvändigt ämne, finns det inga riktiga depåer för zink i kroppen. Även om relativt stora mängder återfinns i benstommen, tillsammans med andra mineraler, framgår det inte att zink är lättillgängligt för kroppen.
Istället är kroppen beroende av en kontinuerlig tillförsel eftersom den relativt lilla mängden tillgänglig biologisk zink verkar användas ganska snabbt.

Därför är de olika tecknen på zinkbrist ganska tydliga. Det är nu erkänt att subklinisk zinkbrist kan yttra sig som nedsatt läkeförmåga, försämrad synskärpa, försämrad eller förlust av smak och lukt, aptitlöshet och försämrat mörkerseende.

En längre tid med zinkbrist kan leda till dålig tillväxt, psykiska störningar, slöhet, hudförändringar, och känslighet för täta infektioner.

Testikelfunktionen kan också påverkas negativt. Detta är förmodligen ursprunget till ostronens rykte som ett afrodisiakum, eftersom ostron har en hög zinkhalt.

Det rekommenderade dagliga intaget av zink är 15 mg för alla män och kvinnor. Trots bra tillgång på mat visar många människor tecken på att de inte får tillräckligt med zink från sin kost. Måttligt låga intag är vanliga i stora delar av exempelvis USA på grund av att marken lider brist på denna mineral. Vid ett tillfälle så upptäcktes det att många husdjur hade brist på denna mineral och de får nu zink-berikat foder.

I själva verket har zink använts, både oralt och lokalt, vid behandling av många hudsjukdomar, inklusive follikulit (inflammation i hårsäckarna), acrodermatitis enteropathica (en allvarlig genetisk hudsjukdom), acne vulgaris (vanlig tonårs akne), alopecia areata (en vanligtvis tillfällig form av håravfall), och bensår.

Vissa personer kan inte absorbera zink, eller tar upp mineralen dåligt, och löper därmed risken för zinkbrist. Detta inkluderar barn med den ärftliga sjukdomen acrodermatitis enteropathica, som nämns ovan, samt personer med malabsorptionssyndrom, såsom Crohns sjukdom, celiaki, och korttarmssyndrom. Personer som också är i riskzonen är de med kronisk njursjukdom, sicklecellanemi, cystisk fibros, pankreasinsufficiens, och andra kroniskt försvagande sjukdomar. Dessa personer kan ha subtila tecken på zinkbrist, inklusive förlust av aptit, nedsatt mörkerseende, och nedsatt immunförsvar.

I en studie, hade personer med högaktiv Crohns sjukdom endast 60 procent av den normala zink nivån i blodet. Flera läkemedel har visat sig påverka zink upptaget och metabolismen. Även alkoholintag påverkar upptaget av zink.

Låga zinknivåer i samband med användning av p-piller har noterats.

Även användning av orala preventivmedel befunnits reducera folsyranivåerna hos vissa kvinnor, och som ofta leder till ett behov av folsyratillskott. Dessvärre har folsyra i stora doser visat sig sänka zinkhalter i blodet vilket kan göra dessa kvinnor särskilt utsatta för zinkbrist.

Forskning om användningen av diuretika för hypertension (högt blodtryck), tyder på att vissa oförklarliga biverkningar av läkemedlen kan vara ett resultat av zinkbrist, snarare än medicinerna själva. Impotens, kan till exempel, vara ansluten till låga zinknivåer. Föreningen av diuretika och zinkbrist kan ha stor betydelse för patienter som drabbas av hjärtinfarkt, eftersom brist kan fördröja läkningen av det skadade hjärtat.

Vattnet du dricker kan också påverka zinknivåer. Överdrivet kopparintag, vanligen till följd av kopparrör, förvärrar en redan existerande zinkbrist. Dessutom finns det vissa tecken på att den kalciumbikarbonat som hittas i hårt kranvatten kan störa upptaget och utnyttjandet av zink i kroppen.

Vanligt med zinkbrist

Andra vitaminer och näringsämnen har fått fler rubriker, men experterna säger att så många som två miljarder människor runt om i världen har brist på zink, och studier vid Oregon State University och på andra håll är upphov till ökad oro, om hälsoeffekterna av zinkbrist. Detta gäller infektionssjukdomar, immunförsvaret, DNA-skador och cancer.

En ny studie har funnit DNA-skador hos människor som orsakats av endast en mindre zinkbrist. Zinkbrist är ganska vanligt i utvecklingsländerna.

I USA är cirka 12 procent av befolkningen troligen i riskzonen för zinkbrist, och kanske så många som 40 procent av de äldre på grund av att de äter för lite och för dåligt, och då minskar upptag av detta viktiga näringsämne säger experterna. Många eller de flesta människor har aldrig testats för zink status, men befintliga tester är så dålig att det kanske inte spelar så stor roll om de hade gjort det.

Men studier har visat att zink är väsentligt för att skydda mot oxidativ stress.

Två studier som nyligen publicerats i Journal of Nutrition och American Journal of Clinical Nutrition, fann betydande nivåer av DNA-skador både hos försöksdjur och till synes friska män som hade låg zinkintag. Zinkbristen orsakade att strängar av deras DNA skadades, och ett öka intaget av zink reparerade skadan tillbaka till normala nivåer.

I en klinisk studie med män, kunde vi se ökningar i DNA-skador från zinkbrist redan innan vi gjort testerna, som visade minskade plasmazinknivåer. Vilket tyder på att ett otillräckligt zinkintag har tydliga konsekvenser för cellulär hälsa.

Många zinkstudier har fokuserat på prostatacancer, den näst vanligaste orsaken till dödsfall i cancer hos amerikanska män, eftersom prostatakörteln har en av de högsta koncentrationerna av zink i kroppen, av skäl som inte är klart kända.

När prostatakörtlar blir cancersjuka, sjunker deras nivå av zink drastiskt, och vissa studier har visat att ökat zink i prostatan åtminstone kan bidra till att förebygga prostatacancer, och skulle kunna vara en terapeutisk strategi.

Det finns också farhågor om sambandet mellan zinkintag och cancer i matstrupen, bröst, huvud och hals. Den minskade zinkstatus som sker med åldrandet kan också bidra till en högre förekomst av infektioner och autoimmuna sjukdomar, säger forskarna i en studie i Journal OF Nutrition.

Naturligt förekommande zink

Zink är naturligt associerad med proteiner i nötkött och fågel, och finns i ännu högre nivåer i skaldjur och ostron. Den finns i växter, men upptas dåligt från dem, och det otillräckligt intag är så utbrett hos äldre, att de vanligtvis bör överväga att ta en multivitamin för att säkerställa tillräckliga nivåer.

Zink är viktigt för många väsentliga mikronärings ämnen för ett flertal cellulära processer. Men att ta för mycket zink kan också vara ett problem, eftersom överskott kan störa upptaget av andra viktiga mineraler som järn och koppar. Det rekommenderade dagliga intaget är 8 milligram per dag för kvinnor och 11 för män, över 40 milligram per dag kan anses vara överdrivet,
säger Emily Ho.

Följderna av zinkbrist hos vuxna har studerats förhållandevis lite, trots att det varit känt att symptomen på zinkbrist har varit kända i årtionden.

Forskare skrev i en färsk rapport:

”En betydande mängd bevis tyder på att zinkbrist kan öka risken för vissa kroniska sjukdomar, även cancer inkluderat. Kan detta tillskrivas zinkens betydelse av försvaret mot antioxidant och att DNA-skador repareras.”

 


Via ric.se kan du köpa kolloidalt zink (sponsrad länk)