Strömlösa vintrar inte långt borta

Energikrisen

publicerad 2 juni 2023
- av Sofie Persson
Trots elimport kan strömmen komma att stängas av på vintrarna framöver.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Om några vintrar kan Sverige drabbas av elbrist, enligt en ny prognos. Svenska kraftnät spår att strömlösa vintrar inte är många år bort.

Varje år redovisar Svenska kraftnät på uppdrag från regeringen hur det svenska elsystemet ska klara både sommaren och kommande vintrar. I den kan man se att elsystemet inte håller jämn takt med den nuvarande elektrifieringen eller den ökade elförbrukningen, vilket på sikt kan innebära att Sverige får elbrist.

Vi ser en stor ökning av elförbrukningen, men ingen ny produktion. Ekvationen går inte ihop, säger Lowina Lundström på Svenska kraftnät.

I vinter spår man att det kommer bli bättre, bland annat på grund av att gasleveranserna till EU ser ut att bli bättre. Däremot flaggar man för att det kan bli problematiskt inför framtida vintrar om det även i år blir ett bortfall av elproduktion.

Jämfört med när vi presenterade förra årets rapport ser det ut som att omvärldsfaktorerna inför kommande vinter blir bättre. Inte minst är utsikterna för gasleveranserna till EU bättre. Men får vi denna vinter bortfall av elproduktion i samma utsträckning som i vintras, då både Ringhals 4 och Oskarshamn 3 var ur drift vid topplasttimmen, förändras naturligtvis effektbalansen påtagligt, säger Lundström.

Det spås även att elkonsumtionen kommer att öka bland annat på grund av ett elektrifierande av industrin, men också på grund av ett ökat antal elbilar. Ett annat skäl är också att en stor andel av den nya elproduktionen består av vindkraft med relativ låg tillgänglighet under den så kallade topplasttimmen, det vill säga då elförbrukningen är som störst. I vintras var den 21 procent och vintern dessförinnan 22 procent.

Enligt rapporten kan utmaningarna ligga några år bort där man exempelvis pekar på att vintern 2025/2026 kan ligga på en negativ effektbalans, vilket kan innebära att man måste stänga av strömmen för att spara. Detta trots att man räknat med elimport.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!