Imorgon höjs elpriset för miljontals svenskar

Energikrisen

publicerad 30 september 2022
- av Redaktionen
Ellevio tror att många kunder snart har svårt att betala sina elräkningar.

Från och med den 1 oktober höjer Sveriges näst största elnätsbolag Ellevio, sina elnätsavgifter. I de södra delarna av landet kan kunderna räkna med en höjning på närmare 30 procent.

Den 1 oktober höjer vi på Ellevio våra elnätspriser. Höjningen är en direkt följd av de kraftigt ökade elpriserna, som även påverkar oss elnätsföretag. För en lägenhetskund handlar det om en höjning på cirka 10–25 kronor per månad, medan det för en villa handlar om mellan 50–150 kronor per månad”, skriver man på sin hemsida.

I en debattartikel i Bonniertidningen Dagens Nyheter skriver företrädare för Ellevio och Lokalkraft Sverige att vi snart befinner oss i ett läge där ”mängder med företag och enskilda privatkunder hamnar i en minst sagt utmanande ekonomisk situation och betalningssvårigheter”.

Bolagets företrädare menar att de skenande elpriserna också har gjort det dyrare att driva elnäten i form av nätförluster – alltså el som förloras på väg till kunden, primärt orsakat av den värme som elöverföringen alstrar.

Det handlar om betydande volymer: mellan sju och åtta procent av all el som upphandlas i Sverige köps av elnätsbolagen för att kompensera nätförluster” skriver man vidare i debattartikeln och hävdar att kostnaden enbart för nätförlusterna beräknas bli cirka 11,2 miljarder kronor under 2022 – och att detta i sin tur leder till att många aktörer har svåra likviditetsproblem.

Därför måste elnätsavgifterna höjas kraftigt, menar Ellevio. I södra Sverige handlar det om en höjning på mellan 10 och 30 procent – och kunderna lär märka de ökade kostnaderna redan på nästa månadsfaktura.

Man föreslår vidare att stamnätsavgiften som alla elnätsbolag idag betalar tillfälligt tas bort för att bromsa de skenande priserna för både elbolag och deras kunder.

Energipriskrisen börjar likna en perfekt storm. Gemensamma krafter krävs för att skydda svenska elkunder från ytterligare prishöjningar. Det krävs effektfulla initiativ, ju fortare desto bättre, för att stävja en ytterligare förvärrad situation”.

Ellevio är med cirka 18 procent av marknaden och närmare en miljon kunder Sveriges näst största elnätsbolag. Kunderna finns främst på västkusten, i Mellansverige och i Stockholmsområdet.

De stora elnätsaktörerna Eon och Vattenfall utesluter inte heller att de kan komma att höja sina avgifter framöver och att man inväntar ytterligare besked från Svenska kraftnät om subventioner och åtgärder innan man fattar beslut i frågan.

Statliga Svenska kraftnät har låtit meddela att man sänker elnätsavgifterna med sammanlagt 11 miljarder kronor, en summa som kan låta hög men som för vanliga hushåll knappt kommer att märkas.

– Vi räknar med att det kan betyda någon procent på elräkningen totalt för ett vanligt hushåll, men i vissa fall kan snarare betyda att planerade höjningar av nätavgifterna inte blir så stora, säger Malin Stridh avdelningschef för elmarknad på Svenska kraftnät.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!