Humlor skadas av bekämpningsmedel

publicerad 5 december 2023
- av Sofie Persson
Bekämpningsmedlet gör att humlorna får färre avkommor.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Humlor skadas av bekämpningsmedel som används inom EU, visar en ny studie från bland annat Lunds universitet. Resultaten visar att skärpta regleringar inte räcker för att skydda dessa pollinatörer.

I den tvärvetenskapliga studien har forskare från bland annat Lunds universitet och Trinity College på Irland, bioodlare samt även lantbrukare tittat på 106 jordbruksplatser i åtta europeiska länder. Studien är en central del av projektet PoshBee som arbetar för att övervaka och förbättra bins hälsa.

Trots att man skärpt regleringen kring bekämpningsmedel inom EU visar studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature, att de fortfarande orsakar skador på humlor. Forskarna konstaterar att även godkända bekämpningsmedel i europeiska jordbrukslandskap fortsätter att negativt påverka icke-målorganismer, som humlor, vilket signifikant försämrar tillväxten av humlesamhällen. Detta understryker behovet av ytterligare åtgärder för att minska skadorna från bekämpningsmedel i jordbrukslandskapen.

–  Med den största experimentella fältplaceringen av någon pollinatör ser vi att humlor stöter på flera bekämpningsmedel i jordbrukslandskap, vilket leder till färre avkommor. Dessutom orsakar bekämpningsmedel mer skada i landskap med mindre habitat, säger Charlie Nicholson, biologiforskare vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Besvikna på EU-parlamentet

Europaparlamentets beslut i november att inte stödja EU-kommissionens förslag om minskad användning av bekämpningsmedel fram till 2030 har mött kritik av bland annat Svenskt Vatten, men även av studieförfattarna. Förslaget har drivits fram av EurEau, som arbetar för Europas vattenhållning.

Det är tråkigt att Europaparlamentet inte stödde kommissionens förslag att minska användningen och risken med bekämpningsmedel med 50 procent fram till 2030, när de röstade om detta förra veckan, säger Maj Rundlöf, biologiforskare vid Lunds universitet och fortsätter:

Vår studie kunde ha använts för att planera hur vi skulle kunna minska risker med bekämpningsmedel och få friskare humlesamhällen,

Studieförfattarna understryker det akuta behovet av att minska användningen av bekämpningsmedel och de tillhörande miljöriskerna. Deras arbete stödjer utvecklingen av miljöriskbedömning på landskapsnivå och pekar på vikten av att vidta ytterligare åtgärder för att skydda pollinerare och miljön från skador av bekämpningsmedel.

Fakta: Humlor och pollinering

Humlor spelar avgörande roll för pollinering av växter i Sveriges natur och är oumbärliga för framgångsrik odling av många grödor. Faktum är att upp till 75 procent av grödorna inom EU är beroende av pollinering från insekter, däribland humlor.

Tack vare sin förmåga att flyga i kallare temperaturer och även under lätt regn, är humlan speciellt värdefull för pollinering av tidigt blommande växter. Dessa inkluderar viktiga frukter och bär som svarta vinbär, äpplen, körsbär, blåbär, lingon och hallon, vilka alla gynnas av humlornas unika pollineringsförmåga.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!