Bekämpningsmedel skadar humlor

publicerad 20 december 2015

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Humlor som utsätts för insektsbekämpningsmedel blir sämre på att samla föda, enligt en studie som publicerats i Functional Ecology.

Forskarna försedde humlorna med små sändare och kunde med deras hjälp se när djuren lämnade boet och när de återvände, hur mycket pollen de samlat in och vilka blommor de besökt. Under fyra veckor utsattes humlor i 40 olika kolonier för två vanliga insektsgifter, imidacloprid och lambda cyhalothrin.

Den omedelbara effekten var låg, men konstant utsatthet för båda dessa gifter fick tydliga effekter på humlornas förmåga att samla in pollen. Humlor som inte utsatts för gifterna samlade in allt större mängder medan de vande sig vid uppgiften.

De som utsatts för lamba cyhalothrin visade inga tecken på förbättring över tid och de som utsatts för imidacloprid blev snarare sämre på uppgiften över tid, något som ledde till att kolonin måste skicka ut fler humlor för uppgiften. Sämst klarade sig de humlor som utsatts för båda sorters gift.

– Om insektsgifter påverkar individuella bins beteenden kan det få allvarliga konsekvenser för koloniers tillväxt och överlevnad, säger Nigel Raine, en av forskarna bakom rapporten.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!