Bekämpningsmedel försvagar humlornas surrande

publicerad 17 november 2017

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Gifter i bekämpningsmedel gör det svårare för humlor att samla in pollen, enligt en studie vid skotska University of Stirling.

När humlorna utsätts för doser av en neonotinoidpesticid som motsvarar de som ofta finns i fält, påverkas deras beteende, och i slutändan typen av vibrationer de ger ifrån sig när de samlar pollen. Humlor använder vibrationer för att avlägsna pollen från blommor i en process som kallas “buzz pollination”.

Forskarna använde mikrofoner för att spela in ljudet av deras surrande och analysera förändringar. Ständig utsättning för pesticiden visade sig störa humlornas surrande och leda till att de lyckades samla in mindre pollen.

– Vi fann att humlorna i kontrollgruppen, som inte utsattes för pesticiden, blev bättre på att samla in pollen med erfarenhet, vilket vi tolkade som att de lär sig att bättre utnyttja “buzz pollination”. Men humlorna som kom i kontakt med pesticiden blev inte bättre med erfarenhet, och vid experimentets slut samlade de in mellan 47 och 56 procent mindre pollen än kontrollgruppens humlor, säger Penelope Whitehorn, som ledde forskningen.

– Nästa steg är att ta reda på hur pesticiden påverkar bina. Vi tror att pesticiderna kan påverka minnet och den kognitiva förmågan hos humlorna, säger Mario Vallejo-Marin, som också arbetat med studien, vilken publicerats i Scientific Reports.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!