Finska män mer religiösa än kvinnor

publicerad 7 november 2023
- av Sofie Persson
Män är mer konservativa - och kyrkliga, än kvinnor.

Unga finska män uppvisar en mer positiv inställning till kyrkan jämfört med unga finska kvinnor, enligt en ny enkätundersökning. Bland annat förespråkar fäder oftare att barnen döps.

Historiskt har kvinnor tenderat att vara mer religiösa än män och har traditionellt förmedlat kyrkans traditioner inom familjen. Denna dynamik har dock börjat förändras under det senaste decenniet, påpekar teologen och forskaren Hanna Salomäki.

Både unga och äldre kvinnor har i princip alltid varit mer religiösa, fram tills de senaste tio åren. Då började man kunna se en förändring, mitt i allt visade unga män ett större intresse för kyrkan, säger hon till statskanalen Yle.

Färre dop

En enkät som genomförts av den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland visar att 42 procent av män i åldern 18–24 år anser att kyrkans värderingar stämmer överens med deras egna, mot endast 26 procent bland motsvarande kvinnliga grupp. Dessutom överväger 21 procent av dessa unga män att bli medlemmar i kyrkan, jämfört med 9 procent av kvinnorna.

Trots ett generellt svagt kyrkbesök bland finländare väljer många att gifta sig och döpa sina barn inom kyrkans ramar. I denna aspekt är männen något mer positiva till dopet än kvinnorna där två tredjedelar av männen håller dopet för viktigt, medan knappt hälften av kvinnorna delar denna åsikt.

Dopet är fortfarande viktigt men många låter också bli att döpa sina barn. Man vill att barnen när de blir äldre själva får välja om de vill gå med i kyrkan eller inte, säger Salomäki.

Män – mer konservativa

Hon framhåller att den samtida uppmuntran till män att öppet uttrycka sin tro kan vara en faktor i den skiftande dynamiken, en förändring från tidigare generationers tystnadskultur. Salomäki påpekar också att kvinnor tenderar att ha en mer liberal hållning än män, vilket kan påverka deras kyrkliga engagemang.

Män är mer konservativa och delar generellt sett en världsbild där kyrkan får större utrymme. Det finns stora skillnader mellan hur unga kvinnor och unga män röstar till exempel.

Enkäten utfördes under mars och april 2023 inom 15 stadsförsamlingar och samlade svar från 7 356 finländare. Liknande undersökningar har tidigare genomförts 2018 och 2021.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!