Nya Dagbladet viker sig inte för statliga påverkanskampanjer

Totalitära samhällsutvecklingen

Bisarr smutskastning och skrämselpropaganda från statligt håll kommer inte att stoppa oss från att fortsätta belysa allvarliga missförhållanden och obekväma ämnen.

publicerad 26 juni 2023
- av Markus Andersson
Montage. Foto: Nya Dagbladet/Säkerhetspolisen

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Bland många andra aktörer i det oberoende medielandskapet pekas Nya Dagbladet ut av Totalförsvarets forskningsinstitut FOI och Säkerhetspolisen på en sorts “svartlista” i en rapport som kartlägger vad man i ett uppviglande tonläge kallar “den antidemokratiska extremistmiljön”. Myndigheterna riktar i sammanhanget grova anklagelser mot tidningen och insinuerar att vi strävar efter att ”omkullkasta det demokratiska systemet och de medborgerliga fri- och rättigheterna”.

Detta är naturligtvis rent nonsens och en direkt upp-och-ner-vändning av sakernas faktiska tillstånd.

Journalistikens främsta funktion i ett demokratiskt samhälle är att granska makten. Det är därför djupt oroväckande – och definitivt antidemokratiskt – att en svensk myndighet ägnar sig åt en organiserad attack på vad som utgör demokratins absoluta grundbultar – ett pluralistiskt medielandskap och fri opinionsbildning. Om Säkerhetspolisen verkligen tror på sitt stipulerade uppdrag; att skydda det demokratiska samhällsskicket och svenska folket mot verkliga hot, borde man naturligtvis inte ägna sig åt att bekämpa medier som fokuserar på att uppmärksamma korruption och missförhållanden som makthavare helst vill ska sopas under mattan.

NyD är, till skillnad från Säpo eller FOI, en fri och oberoende aktör. Tidningen ägs helt inom redaktionen och därför är det heller ingen annan än vi själva som avgör vad vi ska skriva om. Grundlöst och diffust svammel, som ”nationalsocialistiska kopplingar” och dylika exceptionellt fräcka formuleringar, som förekommer i rapporten kan inte tolkas på annat sätt än att man vill misstänkliggöra tidningen och på detta sätt försvåra för den redaktionella verksamheten i förhållande till banker, affärspartners och nya medarbetare som kanske låter sig skrämmas av de två myndigheternas svartmålning och förtäckta hot.

Om något visar myndigheternas hetsande retorik paradoxalt nog på ett mycket illavarslande tillstånd för den svenska demokratin.

Klart är att formellt grundlagsbefästa rättigheter ekar allt mer tomt i Sverige, inklusive de som gäller tryckfriheten. Lika klart är att NyD kommer att stå fast vid rätten till dessa för att belysa de frågor och ämnen vi anser är relevanta för allmänheten – i synnerhet tabubelagda områden som är underrapporterade hos de gamla och skattefinansierade mediejättarna. Det kan varken Säpo eller FOI ändra på.

 

Markus Andersson

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!