Stevia – alternativ till socker?

Kampen mot vitt socker

publicerad 16 oktober 2012

Flera livsmedelstillverkare har nu börjat slå på stora trumman för alternativ till vitt socker. Det låter i grunden som en god sak då många börjat oroa sig för det vita sockrets hälsoeffekter samtidigt som allt fler forskningsrapporter visar på allvarliga hälsoeffekter av syntetiska sötningsmedel som t.ex. aspartam.

Som ett nytt alternativ har flera livsmedelstillverkare, bland andra Felix, börjat använda en produkt ifrån växten stevia för att ersätta socker. På förpackningen av Felix tomatketchup kan man läsa “Naturligt sötad med stevia”.

Stevia är en växt som på latin heter Stevia rebaudiana L. Den odlas traditionellt i Sydamerika. Växten innehåller söta ämnen, steviolglykosider, som är ungefär 300 gånger sötare än socker. Smaken är en annan än den man upplever ifrån vanligt socker och ger en “längre” annorlunda sötma.

Faktum är dock att produkterna som nu livsmedelsproducenterna lyfter fram inte innehåller själva växten stevia utan ett processat extrakt ifrån stevia som kallas för steviolglykosider som tilldelats beteckningen E 960.

EU godkände användning av steviolglykosider, E 960, som livsmedelstillsats den 2 december 2011. Läs EU-dokumentet här.

Tyvärr är kanske inte nyheten “sötad med stevia” så positiv som den låter. Enligt uppgifter till Nya Dagbladet kan framställningsprocessen av steviolglykosider vara boven i dramat där ämnen som kan vara hälsovådliga förkommer (vi ber att få återkomma med fler källor). Det är vanligt att raffineringsprocesser av livsmedelsråvaror försämrar dess kvaliteter och ger sidoeffekter. En fördel med steviolglykosider är dock att det kan intas av diabetiker.

Att använda ren stevia i framställningen av livsmedel för att ta del av dess sötma är möjligt. Användning av färsk eller torkad stevia är dock förbjuden av EU. Växten stevia är helt enkelt inte betraktad som “säker”. Detta trots att naturprodukten troligen är betydligt hälsosammare än det processade extraktet steviolglykosider som nu också kan köpas som “bordssocker”. I Sydamerika där växten ursprungligen kommer ifrån användes dess naturliga blad bland annat av guaraniindianerna för att söta te och annat i hundratals år.

Att märka livsmedel, som innehåller steviolglykosider, med uppgiften ”sötad med stevia” eller något liknande anses vara vilseledande enligt livsmedelsverket. Felix besvarar kritiken med att livsmedelsverket ännu inte bestämt vad de får skriva och väntar på besked. Tills vidare kommer vi alltså att finna livsmedel i butiken som är märkta med “sötad med stevia”.

Enligt Felix sker odlingen av stevian som används i deras produkter i Kina, men den slutliga framställningen av sötningsmedlet sker i USA.

Så här svarar Livsmedelsverket på frågan varför växten stevia är förbjuden:

Det företag som vill få växten stevia godkänd som så kallat nytt livsmedel måste lämna underlag till en säkerhetsprövning. Hittills har inget företag lämnat tillräckligt underlag för att en säkerhetsprövning ska kunna göras. Därför är inte stevia godkänt som nytt livsmedel och får alltså inte säljas i inom EU.

Att ansöka om och få ett nytt livsmedel godkänt inom EU är en mycket kostsam och utdragen process. Medan raffinerat socker ifrån sockerbetor och sockerrör är billigt att framställa torde tröskeln vara mycket hög för mindre företag som vill föra ut hälsosammare alternativ på marknaden.

EU har genom sin rigorösa kontroll och övervakning av växter, fröer och odling blivit ett allvarligt hinder för den biologiska mångfalden i Europa. Att bedriva småskalig odling med ovanligare växter har blivit så dyrt och krångligt att bönderna helt enkelt inte kan överleva på sitt jordbruk.

Fakta stevia

Stevia tillhör Sötflockelsläktet och är ett växtsläkte som ursprungligen kommer från Paraguay. Den spanske botanikern och forskaren Pedro Jamie Esteve (1500–1556), som var den förste europé att upptäcka sötflockel, har fått ge växtsläktet dess namn.

Innan dess hade det använts som sötningsmedel i hundratals år av guaraniindianerna i Paraguay och norra Argentina.

EU har förbjudit användning av själva växten stevia i livsmedel med hänvisning till att växten inte betrakta som "säker".

Foto: Ethel Aardvark

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!