Genusianismens ingemansland

Genusianismen flyttar fokus från maskulint till feminint. Den manlighet som varit förenlig med industrikapitalismen demonteras, femininiseras och ersätts av en kvinnlighet som bättre motsvarar en globaliserad, mångkulturell värld. Mannen tycks ha fel valla för framtidens spår, skriver Lennart E Carlsson.

publicerad 18 maj 2021
Grekisk amazon-avbildning.

”Ingenmansland” eller ”exkurs om genus, feminism och anomalier” ingick ursprungligen i ett festtal tillägnat en feministisk vän och kollega på hennes disputationsdag. Senare även som konferensföredrag, ”Conference on Culture and Society” Academia Lepaja Latvia 25-26 april 2005, här i reviderad och populariserad form. Dock, vad som gällde då gäller i högre grad nu (2020). Artikeln står vid sitt ord, men är samtidigt en cocktail som bör drickas lättjefullt och med…

 


Liknande artiklar: