Insändarsidan

Insändare

“SKV – Svenska Kvalitetssäkringsverket”

Finansminister Magdalena Andersson.

En mardröm som kan bli verklig med lite finslipning. Ett förslag till ny statlig myndighet som garanterar kvalitet på varor och tjänster och bidrar till välfärden.

I tider då finansministern förkunnat att landets ekonomi går som på räls, finns anledning att snabbt komma med kreativa förslag till nya skatter och avgifter. Tillståndet för den svenska järnvägens räls och kontaktledningar är ju väl känt.

SKV förankras hos folket genom att ledningen besätts av politiker och förtroendevalda ur arbetarrörelsen. En ny verksledning breddar även rekryteringsunderlaget för kvalificerade representanter till uppdrag i EU.

Arbetarrörelsen i Europa behöver nya tjänster för att ersätta dem som gått förlorade till partier de kallar extrema.

Nya avgifter framställs gärna som om de som betalar tjänar på dem. De skall helst känna att de vill betala för att framstå som seriösa. Avgifterna måste också upplevas rättvisa bland stora grupper. Det gör de genom att vädja till känslor av solidaritet och rättvisa hos dem som inte behöver betala.

Kvalitetssäkring indelas i två grupper, obligatorisk och frivillig. Obligatorisk kvalitetssäkring införs för vissa tjänster och produkter. Till en början ansluts ett fåtal branscher med produkter som vänder sig till den krympande gruppen köpstark kundkrets. Obligatorisk anslutning införs senare om den frivilliga anslutningen blir svag. En utredning tillsätts om hur avgiften skall tas ut. Näringslivet kan få lämna synpunkter. Det framstår som demokratiskt och branscher har olika förutsättningar som de själva bör beskriva.

Fritidsbåtar är en bransch som kommer ingå i första vändan av obligatorisk kvalitetssäkring, sedan båtregistret inte kunde hållas flytande. Regeringen vill hålla öppet för hur avgifterna skall tas ut. Segelbåtar är en grupp som endast marginellt bidrar med drivmedelsskatt. Segel bör därför betala kvalitetsavgift. De kan beläggas antingen med avgift på segelytan, eller efter vikt. Den senare metoden har redan införts för andra vitvaror. Segel utnyttjar vindkraft och bör därför bidra med avgifter som övrig vindkraft. Vind över haven tillhör staten liksom mineraler under plogdjup. En arbetsgrupp får utreda undantag för avgifter på segel för mindre allmogebåtar. Segelbåtar på privat insjö undantas.

Frivillig anslutning till kvalitetssäkringsverket kan ske för att höja företags status och underlätta deras handläggning i byråkratin. Kvalitetssäkrat bolag kommer ha förtur vid hyrning av lokal. För att visa svenskar att regering tänker på dem, kommer en del intäkter gå till integration och åtgärder för anpassning av svenskar till ny kultur. Stöd kommer ges till svenskars vuxenutbildning i invandrarspråk.

Kvalitetssäkrat företag och produkter får märkas med en symbol likt kattfot på föremål av ädel metall. SKV:s kvalitetssymbol blir en bockfot.

Förhoppningsvis kan kvalitetssäkringen införas mjukt med hjälp av strejkande skolbarn som bär banderoller på torgen med texter som

“STÖD DIG PÅ BOCKFOT FÖR RÄTTVIS KVALITET OCH MILJÖ”.

 

Jan Ivarson

Politiskt obunden

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!