MORGONDAGENS DAGSTIDNING – onsdag 21 februari 2024

onsdag 21 februari 2024

Insändarsidan

“Nya handlingsmönster kräver radikala förändringar i vårt tänkande”

Ibland behöver vi vända upp och ner på vårt tänkande och göra en återblick på innehållet, och när det är gjort gäller det att inte sätta tillbaka något som vi inte är i behov av. Det skriver Krister Lind i en insändare.

publicerad 20 januari 2020
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Det som här skrivs är en vision, en vision som jag i dag saknar hos politiker och politiska partier. För att nya värderingar och handlingsmönster ska kunna växa fram behövs radikala förändringar i vårt tänkande. Ibland behöver vi vända upp och ner på vårt tänkande och göra en återblick på innehållet. När det är gjort gäller det att inte sätta tillbaka något som vi inte är i behov av. Det är när man är ”tom” som det nya kan stiga in.

Människan är en livsform som har sitt eget värde för planetens mångfald. Det är ett värde som vi människor måste vårda genom förståelse, medkänsla och kärlek. Men det handlar inte enbart om oss människor. För vår egen skull och kommande generationer måste vi värna planetens mångfald; naturresurser, andra livsformer, levande organismer etcetera.

Allt liv strävar efter att vara i balans. Det vi kan fundera över är om våra handlingsmönster, vårt sätt att leva, är det bästa vi kan göra. En viktig iakttagelse är att allt liv har sitt ursprung ur livsenergins mönster; därmed är vi sammanlänkade. När vi frigör oss från olika begränsningar och destruktiva livsmönster kan vi upptäcka hur olika livsformer samverkar med varandra. Var och en äger förmågan till förändring och ”små” ting kan växa sig stora.

Det finns ett flöde, en energi, som vi alla har tillgång till. Det gäller att hålla sinnet rent för universums fria livsenergi så gott det går, så att den kan läsas som en öppen bok. Kärlekens livsenergi behöver flöda fritt, på så sätt återvänder den tusenfalt. Flödet är oändligt. Ett första steg i den här visionen är att lära känna sig själv, en viktig del för att uppnå trygghet, säkerhet och tillit. Ställ dig frågan: Är det bankkontot eller ditt inre som ger dig trygghet, säkerhet och tillit?

När man rensat bort sådant man inte är i behov av och gör sig tom, öppnar man sig för livsenergins fria flöde. En upptäckt som kan ta oss framåt i utvecklingen och en möjlighet som politiker och politiska partier borde ägna mycket tid till att utveckla. Varför det inte sker handlar om att hela politiska systemet och världsbilden skulle förändras; kastas omkull.

Runt om i världen är miljontals människor slavar under dagens politiska system. Stora delar av världens länder och naturen har drabbats av ”sjukdom” på grund av att medvetenheten och energierna riktas fel. När medvetenheten och energierna riktas fel uppstår kaos, oordning och sjukdom.

När sinnet renas och universums fria energiflöde inträder blir man mer klarsynt, och på så sätt kan vi hitta nya lösningar som tar oss bort från sådant vi inte är i behov av.

Att lära känna sig själv skapar självtillit som tar oss bort från normer och rädslor som håller oss kvar i gamla mönster; mönster och dogmer som andra programmerat in hos människor världen över och som säger att det är så här det ska det vara.

Idag styr systemet oss så att många av världens människor lever i en rädsla som säger att det inte finns möjlighet för alla att leva ett gott liv där de kan hävda sina rättigheter. Därför är det dags att sätta stopp för olika destruktiva system. Den som inser detta har kraften för att bidra till en ny vision.

Den som vill delta i den här visionen behöver inse sin begränsning; man kan inte förändra hela världen i ett trollslag, men man kan göra en insats i sin närmiljö. Till exempel genom att få andra att förstå att de äger kraften till förändring. Den som vill uppnå förändring måste, likt strutsen, sluta gömma huvudet i sanden för att slippa möta nya utmaningar. Det krävs mod för att vara en av de pionjärer som visar nya vägar.

Att skifta medvetenhet och infria det nya kommer ta tid. Om vi är så intelligenta som det påstås borde det vara bättre att vi människor gör de förändringar som krävs innan naturlagarna, på ett smärtsamt sätt, tvingar oss till förändring. Vi är många som inte lyssnar, därmed kör vi huvudet i väggen och hamnar i kris. Hade vi lyssnat till varnande signaler kunde vi undgått kaos och kris. Idag använder vi moder jord och naturen som ett fabriksgolv som ska förbrukas och människor som utbytbara maskiner när de inte orkar längre. Vi är allt fler som upptäcker detta, ändå kör vi vidare i samma system.

Märk väl. Det finns alltid något nytt och spännande att lära. När medvetenheten vandrar runt i slentrian kan livet tappa sin tjusning. Kärlekens livsenergi framkallar evolutionens kraftfulla styrka och när den vaknar hos många, då är den stor. Mänskligheten äger kraft till förändring och den som vågar vara visionär och pionjär kan blicka tillbaka och vara stolt över den förändring man bidragit till.

 

Krister Lind

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!Mer från förstasidan
Share via
Missa inte en nyhet igen!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag!

Ta del av ocensurerade nyheter – fria från industriintressen och politisk korrekthet från Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning – varje vecka.

Send this to a friend