”Bygg inte ny järnväg med gammal teknik”

För Borås är förslaget som Trafikverket gett till den nya höghastighetsbanan katastrofalt. Det skriver Hans Sternlycke.

publicerad 26 juni 2022
Franskt höghastighetståg TGV i Luxemburg, 2017.
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Regeringen har annonserat ett anslag på 17 miljarder kronor för höghastighetsbana Göteborg-Borås. Men det är för bara en del av banan. Hela sträckan kostar 50 miljarder kronor och blir inte klar förrän kanske 2040. Och det är inte en höghastighetsbana för 320 kilometer i timmen som ursprungligen planerades utan endast för 250 kilometer i timmen, en fart som all ny järnväg redan byggs för.

Orsaken är att banan byggs med en gammal teknik: traditionell banvall med spår på makadam med risk för stensprut och höga massförflyttningskostnader samt med mycket tunnlar eftersom att den går i bergsterräng bredvid E40 i stället för att följa den, som hade varit möjligt med en bana på bro. Skanska har sagt att man kan bygga en brobana 15 miljarder kronor billigare än med Trafikverkets förslag. En brobana innebär också att den inte blir en barriär i terrängen och att när spåren läggs i betong samt bropelarna är förankrade till fast berg slipper man solkurvor och tjälskjutningar. Underhållskostnaden sjunker därmed till en tredjedel.

Brobanor möjliggör också industriellt byggande, så att man snabbt kan få nytta för pengarna. Skanska säger också att alla nya stambanorna, Stockholm-Jönköping och vidare till Göteborg och Malmö kan byggas redan till 2028.

Genom lägre kostnader och riktig höghastighetsjärnväg får banan så mycket resande att den kan betalas av på normala biljettavgifter och att pengarna till bygget kan lånas upp. Regeringens och Trafikverkets förslag innebär att banan måste finansieras över budgeten. Det tränger ut andra viktiga järnvägssatsningar. Förslaget är missbruk av skatter och bör därför förkastas.

Det är annars stor risk att de nya stambanorna aldrig byggs. Om de byggs med modern teknik vore det det snabbaste sättet att öka kapaciteten på järnvägen och ge plats för fler pendeltåg och godståg på de gamla stambanorna. Men de bör byggas av ett statligt projektbolag på anbud – inte av Trafikverket, vars kompetens kan allvarligt betvivlas.

För Borås är förslaget till ny järnväg katastrofalt. Det innebär att de får begränsad nytta av de nya stambanorna när/om de byggs. Av besparingsskäl får Göteborg ingen central station utan den läggs söder om Borås. Det innebär att tid måste läggas på att åka kollektivt till den vilket gör att Jönköping inte kommer inom pendlingsavstånd. Att ta bil till stationen och sedan ta tåget tar längre tid än att åka bil hela vägen Borås-Jönköping.

Halva reseunderlaget till de nya stambanorna kan komma från stationer under vägen. Genom att av dumsnålhet lägga dem externt eller inte bygga dem alls försvinner banornas lönsamhet.

För Borås blir det inte ens billigare än med en central station. Den externa stationen tänks kompletterad med en säckstation vid Borås central för tågen till Göteborg. Eftersom stambanan till den externa station kommer in högt över Viskan räcker det inte att bara ansluta till Varbergsbanan utan man måste bygga ett eget spår in till centralstationen. Det kostar mindre att låta alla järnvägar gå i en tunnel parallellt under stationen. Det hade minskat en barriär och gett byggbar central mark.

 

Hans Sternlycke

Hans Sternlycke är tidigare ledarskribent i Miljömagasinet och ordförande i Föreningen Centrum för Ekologisk Teknik.

Sternlycke har en tidigare bakgrund med studier i samhällsvetenskap och vid journalisthögskolan. Han är författare till boken Bättre med tåg (2012).

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!