Regeringen vill ändra grundlagen – journalistisk rapportering kan beläggas med hårda fängelsestraff

Totalitära samhällsutvecklingen

publicerad 25 oktober 2021
Sveriges justitieminister Morgan Johansson (S).

Sveriges regering fortsätter att driva ett kontroversiellt lagförslag om att utöka straffområdet för utlandsspioneri – där man även vill förändra grundlagen och i praktiken även straffbelägga traditionell journalistisk rapportering – om denna kan anses ”skada relationer till länder Sverige samarbetar med”.

Justitieminister Morgan Johansson (S) anser att dagens lagstiftning om spioneri gör det svårt att döma någon för spioneri som avslöjat hemliga uppgifter som visserligen inte skadat Sveriges säkerhet, men däremot ”relationer till länder Sverige samarbetar med”. Vidare…


Utlandsspioneri

Brotten utlandsspioneri, grovt utlandsspioneri och röjande av hemlig uppgift i internationellt samarbete vill regeringen föra in i brottsbalken. Det innebär att det blir straffbart att under vissa omständigheter avslöja hemliga uppgifter som inträffar inom Sveriges internationella samarbeten och som kan "skada Sveriges förhållande till någon annan stat eller mellanfolklig organisation".

Meddelarfriheten, som ger rätt att straffritt lämna uppgifter för publicering, och anskaffarfriheten, begränsas för utlandsspioneri på samma sätt som för spioneri. Straffet som föreslås för utlandsspioneri är fängelse i högst fyra år. För grovt utlandsspioneri föreslås fängelse i lägst två och högst åtta år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Källa: Regeringen.se

 


Liknande artiklar: