Kommuner: Barnen mer hungriga i skolan

Förstörelsen av europeiska ekonomin

publicerad 20 februari 2023
- av Sofie Persson

Mycket pekar på att allt fler barn i Sverige går hungriga hemma. Skolor i hela landet vittnar om att barnen äter oftare och mer innan och efter lov och helger. En undersökning visar också att man kopplar det ökade matintaget till ett allt kärvare ekonomiskt läge.

I vissa kommuner kommer man nu att erbjuda skolluncher även på loven för att barnen inte ska behöva gå hungriga när de inte är i skolan.

Under senare tid har allt fler skolor vittnat om att barnen äter mer mat under luncherna. Exempelvis märkte man i flera kommuner i Värmland att det under höstterminen gått åt mer mat än vanligt, rapporterar skattefinansierade SR. Även i åtskilliga kommuner i Stockholm har man svarat på en enkät från SVT att det gått åt mer mat under luncherna under höstterminen. Det handlar dels om att fler elever kommer till matsalen och äter, men också att de äter mer mat.

I en ny undersökning av Bonniertidningen DN har man tittat närmare på förändringarna i barnens matintag och om det kan relateras till det försämrade ekonomiska läget.

En enkät skickades ut till Sveriges 290 kommuner, varav 202 svarade. 129 kommuner (eller 63 procent) svarade att det skett förändringar i hur barnen äter och att det kort sagt handlar om att de äter mer.

Cecilia Olsson, docent i kostvetenskap vid Umeå universitet, menar att det är “rimligt att anta” att det hänger ihop med den ekonomiska situation som gör att många får svårare att klara sig.

Att det hänger ihop med att det är kärvare i fler hushåll är rimligt att anta, att elever är hungrigare när de kommer till skolan, säger hon till DN.

Åtskilliga kommuner är överens om att barnen ofta äter mer på måndagar och fredagar samt efter lov.

I Härjedalen tror man också att det kan bero på det tuffa ekonomiska läget i Sverige och att matkostnaderna gör det svårare för familjerna att kunna äta sig mätta. Därför har man beslutat att erbjuda skolmat även under loven. Det gäller alla elever från förskoleklass till trean i gymnasiet.

Skolmaten är det enda målet lagad mat en del barn får under en dag. Ett lov kan vara jobbigt för vissa elever och därför känns det bra att kunna erbjuda skolmat under lovet, säger kostchef Åke Remén i Härjedalens kommun.

Fler kommuner är inne på liknande spår. Även i Söderhamns kommun har man märkt en markant skillnad i barnens matintag och därför lämnat in ett medborgarförslag om att servera skolluncher även under loven för att barnen ska slippa gå hungriga.

Många har inte råd med mat till sina barn. Det är vårt ansvar att barnen får skolluncher även under loven, säger Madelene Arbid, som lämnat in förslaget, till SVT.

Så gick undersökningen till

En enkät skickades ut till Sveriges 290 kommuner med frågorna:

  • Görs det några förändringar i budgeten för skolmaten i grundskolorna i kommunen för 2023 jämfört med föregående år?
  • Om kommunen har höjt eller sänkt budgeten: varför då?
  • Har ni märkt av några förändringar i elevernas matintag som kan relateras till det försämrade ekonomiska läget för hushållen? Om ja: vilka förändringar har ni observerat?
  • Hur mycket pengar kostar en snittportion med skolmat i kommunens grundskolor?

Svaren samlades sedan in under 17-23 januari 2023.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!