Klart för moské i småländska Ljungby

Islamiseringen i Europa

publicerad 15 mars 2022
- av Jan Sundstedt

Tekniska nämnden i Ljungby kommun har fattat beslut om att sälja två tusen kvadratmeter mark till föreningen Svenska muslimer i Ljungby. Enligt köpeavtalet har föreningen nu tolv månader på sig att uppföra en moské.

Moskén ska uppföras på Rosendalsområdet vid Ljungbys södra infart. Enligt skattefinansierande SVT ska det röra sig om en ”enkel moské” utan minaret.

Tekniska nämnden i Ljungby har beslutat sälja marken ifråga för knappt 360 000 kronor med villkoret att föreningen uppför moskén inom tolv månader. Två Sverigedemokrater reserverade sig mot beslutet emedan samtliga övriga politiker i nämnden röstade ja för förslaget.

Småländska Ljungby hade år 2020 drygt 16 000 invånare. Hur många av dessa som är muslimer finns det inga uppgifter om.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!