Granskning Sverige-profilen: ”Demokratiministern stängde ner oss”

Totalitära samhällsutvecklingen

publicerad 10 januari 2022
- av Sofie Persson
Demokrati- och kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Jeanette Gustafsdotter är ny demokratiminister i Sverige. Det framkommer nu att Gustafsdotter tidigare i sin karriär varit personligen involverad i en organiserad antidemokratisk kampanj för att kväsa det medborgarjournalistiska projektet Granskning Sverige.

I november utsåg Magdalena Andersson Jeanette Gustafsdotter till kultur- och demokratiminister i sin nya regering. Gustafsdotter föddes i Göteborg 1965 och är utbildad jurist med specialisering inom medie- och immaterialrätt. Tidigare har hon varit generalsekreterare för Sveriges muséer och även vd för lobbyorganisationen Tidningsutgivarna (TU). Hon har också arbetat inom Sveriges Radio och TV4.

Gustafsdotter sade strax efter att hon blivit utnämnd till demokratiminister att hon anser att det fria ordet är av största vikt att skydda och en förutsättning för en fungerande demokrati.

Yttrandefriheten är hotad i världen, i Europa och i Sverige. Yttrandefriheten är en förutsättning för en fungerande demokrati, sade hon på en presskonferens i slutet av november i samband med sitt utnämnande.

Tittar man på demokratiministerns historia är det samtidigt tvivelaktigt om hon själv lever upp till sina uttryckta värderingar.

Under 2018 deltog hon genom TU tillsammans med Sveriges journalistförbund i ett drev för att stänga ner det medborgarjournalistiska projektet Granskning Sverige. Anledningen man uppgav som orsak till detta var att man ansåg att nätverket spridit upphovsrättsskyddat material, ”högerextrem propaganda”, samt att man ska ha trakasserat journalister. Man krävde att Google skulle stänga ner deras Youtube-konto, något som techjätten efter hård press gick med på.

Fabian Fjälling, en av huvudpersonerna bakom Granskning Sverige, är föga överraskande kritisk till Gustafsdotters ministerpost.

– Vi har inte yttrandefrihet i Sverige när man tagit in en av de främsta yttrandefrihetsbekämparna i regeringen, säger han till Nya Dagbladet.

Fjälling menar att den egentliga anledningen till drevet var att journalister tog illa upp eftersom man genom Granskning Sverige ifrågasatte deras kompetens mot bakgrund av deras intetsägande frågor till makthavare.

Vi ringde upp makthavare och journalister för att ställa frågor som är mer relevanta än de okritiska frågor som journalister ställer till makthavare, berättar han. De tog illa upp och sedan engagerade sig hela mediesverige för att få bort Granskning Sverige, konstaterar han.

Jeanette Gustafsdotter i Bonnierpressen under drevet 2018.

Man använder materialet för att sprida högerextrem propaganda. Jag tycker att det är skrämmande. Det är, om man får använda ett gammaldags ord, ynkedom, sade Gustafsdotter själv vid tillfället till Bonniertidningen Expressen.

Fjälling påminner om att man innan nedstängningen hade anlitat advokatbyrån Danowsky & Partners för att gå igenom allt material Granskning Sverige hade på Youtube.

Det de gjorde var att rapportera tre anmälningar i rad på klipp som var upp till två år gamla och då blev vår Youtubekanal nedstängd, säger Fjälling.

Den nuvarande demokratiministern Gustafsdotter var dock inte nöjd där, utan anklagade Granskning Sverige för att vara kriminellt och antydde paradoxalt nog dessutom att denna typ av censur var ett steg i en riktning för ökad pressfrihet.

Målet är att stänga ner samtliga konton som gör olagligheter, sade hon.

Noteras kan i sammanhanget att inga olagligheter hade påvisats, utan att det snarare handlat om ett eventuellt brott mot Googles användarvillkor, som är vida kända för sin godtycklighet.

– Vi tror på ett självreglerande system, det är det bästa för pressfrihet, det här är ett steg i rätt riktning, fortsatte Gustafsdotter.

Fjälling uttrycker framförallt en oro över att Sverige har en demokratiminister som i praktiken värderar techjättars användarvillkor högre än yttrandefrihetsgrundlagen.

Det är en katastrof att någon som Gustafsdotter tas in i regeringen. Tidigare kunde man fortfarande hålla en fasad att regering och riksdag stod för yttrandefrihet och att det är de privata aktörerna som censurerar. Nu har de lagt ut censuren på entreprenad och lägger över ansvaret på internetjättar att de ska se till att obehagliga uppgifter inte publiceras, sammanfattar Fjälling.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!