Allvarliga vaccinskador och dödsfall inrapporterade i Sverige

Ansiktsförlamning och allvarliga allergiska reaktioner bland de misstänkta skadorna.