Miljö

Föreningar vill rädda naturen

Ett naturskogsområde runt Stora Gettjärn nordost om Göteborg hotas av exploatering och avverkningar. Naturskyddsföreningen i området och Göteborgs svampklubb uppger att de nu har lämnat in en begäran om reservatsbildning för att skydda området.

“I området finns ovärderliga naturvärden med en rad skyddsvärda arter som inte klarar sig i omgivande produktionsskogar. Denna gröna korridor av vildmark är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet runt Storgöteborg. I det föreslagna naturreservatet, som är 97 hektar stort, rör sig människor som vill uppleva vildmarken”, skriver de från Göteborgs svampklubb och Naturskyddsföreningen.
 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!