Föreningar vill rädda naturen

publicerad 27 januari 2016

Ett naturskogsområde runt Stora Gettjärn nordost om Göteborg hotas av exploatering och avverkningar. Naturskyddsföreningen i området och Göteborgs svampklubb uppger att de nu har lämnat in en begäran om reservatsbildning för att skydda området.

”I området finns ovärderliga naturvärden med en rad skyddsvärda arter som inte klarar sig i omgivande produktionsskogar. Denna gröna korridor av vildmark är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet runt Storgöteborg. I det föreslagna naturreservatet, som är 97 hektar stort, rör sig människor som vill uppleva vildmarken”, skriver de från Göteborgs svampklubb och Naturskyddsföreningen.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!