Så kan du hjälpa till att rädda Sveriges ängar

publicerad 3 augusti 2023
- av Sofie Persson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Ängens dag anordnas av Naturskyddsföreningen i syfte att värna Sveriges minskade ängar. Idag hotas ett antal arter på grund av trenden där ängarna blir färre och mindre – ett problem som man vill uppmärksamma genom diverse aktiviteter i hela landet, som exempelvis att lära sig slå med lie.

Idag finns knappt en procent kvar av de ängsmarker som fanns för omkring hundra år sedan, i takt med att jordbruk lagts ner. En problematik med att ängarna minskar är att många slags blommor, som pollinerande insekter är beroende av, också gör det.

830 arter har påverkats negativt av att slåtter och bete upphört, enligt Artdatabanken, något som också påverkar oss människor.

Vi måste gynna vilda bin och andra pollinatörer. När ängarna försvinner, går pollinatörerna miste om viktig mat och det drabbar även oss i slutändan. Dessa insekter pollinerar nämligen en tredjedel av allt vi äter, säger Karin Lexén vid Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Den 5 augusti anordnar man därmed Ängens dag i Sverige, som ska motverka den nedåtgående trenden med minskade ängar. På hundratals platser i Sverige kommer det att finnas olika aktiviteter fram till mitten av augusti.

Ordet “äng” betyder slåttermark och att “hävda” en äng innebär att man sköter den på traditionellt vis genom att bland annat slå med lie. Bland aktiviteterna på Ängens dag får man exempelvis lära sig att slå med lie. I Naturskyddsföreningens kalendarium kan man se vad som händer på lokala orter runt om i landet.

Naturskyddsföreningen har också sedan en tid tillbaka projektet “Världens längsta blomsteräng” där man tillsammans med privatpersoner, vägföreningar, kommuner och medlemmar omvandlar vägkanter till ett “paradis för biologisk mångfald”. Målet är att 1000 kilometer i Sverige ska bli blomrika.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!