“Vad är syftet med att skapa ett ljusskyggt nätverk?”

Granskningen av sektnätverket

Bildandet av hemliga celler i andra organisationer är knappast vare sig sympatisk eller enande i sin förlängning. Det är en synnerligen relevant fråga att ställa vad syftet med dylikt förfarande verkligen är. Det skriver Jörgen Kromann i en insändare.

publicerad 29 april 2021
- av Isac Boman
Tor Paulsson, huvudman för föreningen "Education4Future".

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

[wordpay_hide_paywall]

Inledningsvis vill jag understryka att jag inte avser att skada eller avslöja några av mina kamrater och vänner som deltar eller har deltagit i det nätverk som här ska avhandlas ännu en gång. Jag vill samtidigt inleda med att ställa en synnerligen relevant fråga: Vad är det egentliga syftet med Tor Paulssons ”hemliga” och nu avslöjade suspekta kontaktnät där deltagare ska ha täcknamn och hålla medlemskapet hemligt i sina eventuella partier och rörelser?

Det innebär faktiskt rent objektivt sett, i dess praktiska konsekvens, att målet är att bilda hemliga celler i befintliga nationella organisationer. Varför agerar man annars på detta sätt? Den misskrediterande ambitionen är knappast vare sig sympatisk eller enande i dess förlängning, tvärtom.

Frågan är också varför Paulsson ytterst vill ha full kontroll över ett hemligt nätverk där endast han och hans mest förtrogna har full vetskap rörande nätverksmedlemmarnas riktiga namn och politiska hemvister. Vad är det yttersta syftet med att på detta sätt infiltrera och intrigera i andra organisationer? Är det för att på sikt försöka ta kontrollen över hela den nationella rörelsen eller vad är den egentliga avsikten?

Vad är det yttersta syftet med att på detta sätt infiltrera och intrigera i andra organisationer?

Är man ärlig och utan något att dölja så går man knappast tillväga på detta sätt, och understrykas kan att om makthavarna vill kartlägga och registrera nationellt sinnade personer i vårt land så är denna metod ytterst sofistikerad och effektiv för ändamålet. Tor Paulsson har en del att förklara vad gäller detta suspekta hemlighetsmakeri, för det föranleder nu, som en konsekvens, den logiska frågan om huruvida det finns en dold agenda.

Tilläggas kan att det var Paulsson som på grund av omanligt och fegt våld mot en kvinna i förlängningen splittrade det framgångsrika partiet Nationaldemokraterna som till sist lades ner. Det var Paulsson som lade sig i vår opposition i partiet som syftade till att rädda vår rörelse och som fick partiets partisekreterare Vavra Suk att gå sin egen väg, vilket även fick mig att som största aktieägare förlora mina tillgångar i veckotidningen Nationell Idag som lades ner.

På grund av sina misshandelsfall tvingades Paulsson sedermera skapa en sköld av huvudsakligen ärliga och bra nationella aktivister att gömma sig bakom i en slags hemlig rörelse och där några i praktiken fraktionerade i befintliga, nationella partier och i nationella sammanhang. Det utgör en falsk och osund inställning, i rak motsats till en ärlig och rakryggad öppen aktivitet och politik i vårt folks intresse.

Paulsson förstörde ett framgångsrikt parti och har sedermera indirekt skapat celler i andra rörelser samt inte minst, faktiskt indirekt och förtäckt med en slags skapad “säkerhetslegitimitet”, ett slags alibi, kartlagt nationella strukturer och medlemmar i olika organisationer och sammanhang. Jag hävdar inte att Paulsson är en ful fisk, men skulle kunna vara det mot bakgrund av de motsättningar som orsakas och orsakats i en slags lönndom med en numera synnerligen krackelerad falsk fasad. Frågan är vad det egentliga målet är?

 

 

Jörgen Kromann
Oberoende folksocialist och fritänkare med rötterna i arbetarklassen

Om skribenten

Jörgen Kromann har varit engagerad som nationell aktivist under många år, bland annat med ett förflutet i Nationaldemokraterna. Han har längre tillbaka även en lång bakgrund som fackligt förtroendevald och skyddsombud inom Hamnarbetareförbundet, Fabriksarbetareförbundet och Transportarbetareförbundet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!