förorening


Svampar kan rena förorenad jord

MiljöVitrötesvampar, som bryter ned dött trä i skogar, kan även byta ned giftiga ämnen som inte går att rå på med traditionella renings­metoder, enligt forskning vid Aalto-universitetet i Finland.