Svampar kan rena förorenad jord

publicerad 20 april 2015

Vitrötesvampar, som bryter ned dött trä i skogar, kan även byta ned giftiga ämnen som inte går att rå på med traditionella renings­metoder, enligt forskning vid Aalto-universitetet i Finland.

Vid tester visade sig svamparna bryta ned 96 procent av de polyaromatiska kolvätena och 64 procent av dioxinerna i förorenad jord under tre månader. Upptäckten öppnar för kostnadseffektiv rening av smutsiga jordar, rapporterar The Ecologist.

Traditionellt har man behandlat jordar som utsatts för enkla organiska föroreningar som olja genom kompostering, men polyaromatiska kolväten och dioxiner är svåra att bli av med på det sättet och finns kvar i 45 procent av fallen. Därför hamnar mycket av den jorden på soptippar – endast i Finland dumpas över en miljon ton jord varje år.

Annars kan man bränna jorden på hög temperatur, över 100 grader Celsius, men det är kostsamt och energikrävande, och det är få länder som har resurserna att bränna all jord som behöver renas.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!