El Salvador

200 000 salvadoraner tvingas lämna USA

UtrikesTrumpadministrationen meddelade under måndagen att man kommer avsluta ett program som ger 200 000 personer från El Salvador uppehållstillstånd i USA.Veckans teckning