El Salvador
200 000 salvadoraner tvingas lämna USA

UtrikesTrumpadministrationen meddelade under måndagen att man kommer avsluta ett program som ger 200 000 personer från El Salvador uppehållstillstånd i USA.


Foto: Cancillería Ecuador/CC BY-SA 2.0

Ny president utsedd i El Salvador

UtrikesVann med knapp majoritet. Salvador Sánchez Cerén har enligt valmyndigheten officiellt utnämnts till president i El Salvador.