Inrikes

Historiskt lågt mjölkpris

Ekonomi Mejerikonglomeratet Arlas sänkning av mjölkpriset gör att priset nu är nere på rekordlåga nivåer.


Steget efter

Annons: