antarktisSvårfryst fisk även svårtinad

VetenskapFiskar som lever i Antarktis har utvecklat förmågan att inte frysa till is i de temperaturer som råder där. Men den förmågan har visat sig vara dubbeleggad.


Veckans teckning