Hög konsumtion av mjölkprodukter skadlig enligt studie

publicerad 15 januari 2020

Hög konsumtion av mjölkprodukter kan ha ett samband med förtida död, enligt en ny studie vid Harvarduniversitetet.

Studien, som rapporteras av Läkare för framtiden, har publicerats i tidskriften British Medical Journal och visar att personer med hög konsumtion av mjölkprodukter visar en ökad risk att dö i förtid, jämfört med lågkonsumenter av mjölkprodukter.

Forskare följde 217 755 deltagare i olika studier och registrerade deras matintag under en 32-årsperiod. Då såg de att det fanns ett samband mellan en ökad risk att dö i förtid samt en ökad risk för hjärtinfarkt vid hög konsumtion av mjölkprodukter. Av den nya studien framgår dock inte om resultatet påverkas av mjölkprodukternas behandling eller av mjölkkornas näringsintag och livsmiljö har en inverkan på mjölkens hälsoeffekter.
De som kompletterade kosten med antioxidantrik föda eller ersatte mjölkprodukter med baljväxter (böner, linser, ärtor, tofu), nötter eller fullkorn visade en betydligt minskad risk att dö i förtid. Dock ökade risken om man ersatte mjölkprodukterna med rött kött och charkvaror.

Två svenska studier har tidigare gjorts om dödlighet och mjölkprodukter. 2014 gjorde Uppsala universitet en studie där man såg en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar vid högre konsumtion av mjölk hos både kvinnor och män. Hos kvinnor såg de också en ökad risk för benbrott vid hög mjölkkonsumtion. Den andra studien gjordes också av Uppsala universitet samt Karolinska institutet 2017. Där visade studien att, speciellt hos kvinnor, hög mjölkkonsumtion ökade risken att dö i förtid.


 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!