Amerikansk myndighet avråder från hydroxiklorokin och azithromycin som behandlingsmetod för Covid-19

publicerad 24 april 2020
- av Isac Boman
Bill Gates med NIH-direktören Francis Collins och den omtalade Dr. Anthony Fauci längst till höger i bakgrunden på ett möte i juni 2017.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


De potentiella effekterna av hydroxiklorokinbaserade behandlingsmetoder av Covid-19 möter fortsatt skepsis från amerikansk skolmedicin. En panel under federala National Institutes of Health rekommenderar ännu inte någon dylik behandlingsmetod och antyder istället att den uppmärksammade malariamedicinen i kombination med antibiotikumet azithromycin skulle kunna leda till hjärtproblem.

Behandlingar mot Covid-19 baserade på malariamedicinen hydroxiklorokin har uppgetts ge mycket positiva resultat i behandling av sjuka. Många röster framförallt i Frankrike men även i andra länder har höjts för att preparatet ska sättas in på bred front mot coronaviruset, något som Nya Dagbladet tidigare rapporterat om.

Panelen under National Institutes of Health (NIH) ställer sig dock mer tvekande till att omsätta det i systematisk behandling, eftersom man menar att man inte vet hur effektivt läkemedlet är.

För närvarande har ingen medicin bevisats säker och effektiv för att behandla Covid-19”, skriver panelen vid NIH i sin översikt i rapporten.

Expertpanelens slutsats är att man i detta läge inte kan rekommendera någon behandlingsmetod som inte genomgått stora kliniska tester där positiva effekter är välbelagda, och i dagsläget väljer panelen därför att enbart rekommendera stödjande behandling i form av syretillsättning.

I rapporten ger man samtidigt en försiktig antydan om att åtminstone fortsätta testa klorokin- och hydroxiklorokinbaserade preparat när man nämner att patienter som behandlas med hydroxiklorokin bör kontrolleras för bieffekter. Man avråder dock från att kombinera preparatet med antibiotikumet azithromycin eftersom man menar att det kan medföra risk för hjärtproblem.

Hydroxiklorokinbaserad behandling i en “cocktail” med azithromycin och zinksulfat har använts med stor framgång inom sjukvården i New York, något som Nya Dagbladet tidigare rapporterat om. Detta lyfts inte fram i NIH:s rapport, och bilden av hydroxiklorokinbehandling utan zink som kompontent tycks också vara något mer oklar. En studie finansierad av NIH och University of Virginia med 368 Covid-19-patienter som behandlats med läkemedlet antyder att de som fick det utan någon annan kompontent rentav löpte något högre risk att dö, dock med reservationen att studien inte var ett kliniskt försök och att patienterna som fick denna behandling redan från början var sjukare än jämförelsegruppen. Någon mätbar skillnad i dödsfall bland dem som fick hydroxiklorokin i kombination med antibiotika upptäcktes heller inte i den nämnda studien.

Bland annat USA:s president Donald Trump och Brasiliens president Jair Bolsonaro har lyft fram det uppmärksammade preparatet och menat att att det kan bli avgörande för att besegra viruset. På Twitter deklarerade Trump redan i mars uttalat stöd för att omsätta hydroxiklorokinbaserad i behandling av coronasjuka.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!