“Världens största genier och filosofer var veganer och vegetarianer”

Det var mer regel än undantag att all många berömda och inflytelserika personer var veganer och vegetarianer och att de tog starkt avstånd till att döda och äta djur, skriver Bo G Jonsson i sin debattartikel.

publicerad 13 januari 2018

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

I en tidigare artikel talade jag om framgångsrika toppidrottare som var veganer. I den här artikeln kommer jag att visa att även världens största genier och tänkare var veganer och vegetarianer. Flera av dessa berömda personer övergick till att äta en växtbaserad kost efter att tidigare ha ätit kött och annan animalisk kost. Förutom hälsovinsterna med en växtbaserad kost är den genomgående uppfattningen hos dessa personer, att de anser att det är förkastligt att döda och äta djur. De tar starkt avstånd från att äta kött, eftersom de anser att en kost baserad på kött medför ett våldsamt och barbariskt beteende hos människan. Kanske är det tack vare att dessa genier var veganer som de fick sina revolutionerande insikter och de hade förmodligen en betydligt högre frekvens inom sig själva än om de skulle ha ätit kött. Växter är levande föda fyllda med solenergi och klorofyll, medan kött är en likdel och därmed död föda som saknar livsenergi.

Vetenskapsmän som blev veganer eller vegetarianer

Nikola Tesla (1856-1943): Uppfann växelströmmen, radion, röntgenstrålar mm. I ett av sina experiment kunde Tesla tända 200 glödlampor, som han hade stuckit ner i jorden 40 km från det energitorn han hade skapat, utan att några elledningar var kopplade till lamporna. Tesla ville dessutom producera gratis el till jordens befolkning och han innehade 700 patent vid sin död. Tesla citat: “På allmänna principer är uppfödning av nötkreatur som ett sätt att tillhandahålla mat motsägelsefullt. Det är verkligen att föredra att äta grönsaker, och jag tror därför att vegetarianism är en prisvärd avvikelse från den etablerade barbariska vanan. Att vi består av växtmat och utföra vårt arbete är inte en teori utan ett välbevisat faktum. Många som tävlar och som nästan exklusivt lever på grönsaker är överlägsen i kroppsbyggnad och styrka. Det råder ingen tvekan att växtbaserad mat som havregryn, är mer ekonomisk än kött, och överlägsen den med avseende på både mekanisk och mental prestanda. Växtbaserad kost är bra för våra matsmältningsorgan och gör oss mer nöjda. Med tanke på dessa fakta bör allt göras för att det onda, grymma slaktande av djur skall upphöra, vilket måste var destruktivt för vår moral”.

Albert Einstein (1879-1955): “Skaparen” av relativitetsteorin och nobelpristagare. Citat: “Ingenting kommer att gynna människors hälsa och öka möjligheterna att överleva livet på jorden lika mycket som utvecklingen till en vegetarisk kost”. “Vår uppgift måste vara att utveckla vår medkänsla att omfamna alla levande varelser och hela naturen i sin skönhet”. “Så jag lever utan fett, utan kött, utan fisk, men jag känner mig bra på det sättet.” Det verkar alltid för mig att människan inte föddes för att äta kött”.

Thomas Edison (1847-1931): En av världens främsta uppfinnare. Citat: “Vegetarianism har ett starkt inflytande på sinnet och dess handling, liksom kroppens hälsa och kraft. Tills dess vi slutar att äta alla andra levande varelser, är vi fortfarande barbariska”.

Leonardo da Vinci (1453-1519): da Vinci anses ha varit en av världens största genier i historien. Citat: “Vi är begravningsplatser för dödade djur. Men det skall komma en tid då människan kommer att betrakta dödandet av djur på samma sätt som hon betraktar dödandet av människor. Om människan vill ha frihet, varför hålla fåglar och djur i burar? Sanningen är att människan är kungen av rovdjur då hennes brutalitet överträffar dem. Vi lever genom andras död. Jag har sedan tidig ålder avstått från att äta kött”.

Pythagoras (ca. 569-475f.kr.): Matematiker och filosof, känd inom matematiken för bl.a. Pythagoras sats. Citat: “Så länge som människan massakrerar djur, kommer de att döda varandra. Ja, han som sår fröet av mord och smärta, kan inte skörda glädje och kärlek”.

Hippokrates (460-370f.kr.): “Läkekonstens fader”. Hippokrates var vegetarian och han blev 90 år gammal. Citat: “Själen är densamma i alla levande varelser fast varje kropp ser annorlunda ut”. “Låt maten bli medicinen och medicinen bli mat”.

Platon (428-347f.kr.): Filosof. “Gudarna skapade vissa sorters varelser för att fylla våra kroppar; det är träden, växterna och fröerna”.

Buddha (ca. 500f.kr.) “När en människa känner medömkan för alla levande varelser, endast då är människan storsint. Att bli vegan är att stiga ner i strömmen som leder till upplysning. För att undvika att injaga skräck hos levande varelser, ska man avstå från att äta kött. De vises föda består av det som förtärs av heliga människor som icke består av kött”.

Charles Darwin (1809-1882): Biolog och zoolog. “Kärleken till alla levande varelser är människans ädlaste egenskap. Det finns ingen fundamental skillnad mellan människor och djur i de mentala förmågorna. Precis som människan känner djur uppenbarligen njutning, smärta, lycka och olycka. Sympati är en av de ädlaste dygder en människa är begåvad med”.

Vincent van Gogh (1853-1890): Konstnär. “Efter att ha besökt ett slakthus i södra Frankrike gav jag upp mitt köttätande”.

Srinivasa Ramanujan (1887-1920): En av världens största genier inom matematik i historien var vegan. Han var dessutom självlärd och fick svaren på ekvationerna genom sin intuition.

Mahatma Gandhi (1869-1955): Han kämpade för att befria Indien från Englands kolonisering genom ickevåldsamma protester. Citat: “Storheten i en nation och dess moraliska framsteg kan bedömas på det sätt som dess djur behandlas”.

Min kommentar: Den ena stunden kelar människor med sitt älskade husdjur för att två timmar senare äta ett annat dödat djur på middagstallriken. Detta är minst sagt motsägelsefullt eftersom alla djur har lika mycket känslor.

Fler berömda personer som var veganer eller vegetarianer

Konfucius, kinesisk filosof; Abraham Lincoln, amerikansk president; Linus Pauling, vetenskapsman, den enda person som har fått två olika Nobelpris; Albert Schweitzer, läkare, teolog och nobelpristagare; Benjamin Franklin, grundare av USA:s konstitution; Leo Tolstoj, rysk författare; Voltaire, fransk författare; Bertrand Russell, engelsk filosof; George Bernard Shaw, engelsk dramatiker; Mark Twain, amerikansk författare.

Listan kan göras betydligt längre med berömda personer som har övergått till en växtbaserad kost. Med hänvisning till alla de personer jag skriver om, så kan man knappast se dem som udda hälsofanatiker. Som vi kan se är det mer regel än undantag att all dessa berömda och inflytelserika personer var veganer och vegetarianer och att de tog starkt avstånd till att döda och äta djur. Denna information har undanhållits för allmänheten, men nu är det dags att sprida budskapet.

T. Colin Campbell: Forskare med över 50 års erfarenhet inom vetenskap när det gäller kost, hälsa och sjukdom. Campbell var ansvarig för världens största studie om kost och hälsa som gick under namnet Kinastudien.

Vi har kommit att betrakta ålderssjukdomar som normala, men dessa är egentligen inte normala. Faktum är att dessa resultat tyder på att den stora majoriteten, kanske 80-90% av alla former av cancer, hjärt-kärlsjukdomar och andra former av degenerativa sjukdomar kan förebyggas åtminstone upp till hög ålder helt enkelt genom att övergå till en oraffinerad växtbaserad kost”.

Läkare för framtiden är en svensk läkarförening. Föreningen och dess ordförande, överläkaren i onkologi David Stenholtz förordar en oraffinerad växtbaserad kost när det gäller hälsa och förebyggande av olika sjukdomar. Webbsidan Läkare för framtiden hänvisar till flera vetenskapliga studier som klart visar att kött och animalisk kost markant ökar risken för olika sjukdomar bl.a. diabetes typ två. Andra hänvisningar till vetenskapliga studier på samma sida visar att en oraffinerad växtbaserad kost minskar risken för olika sjukdomar. Det är positivt att de finns svenska läkare som lever efter läkekonstens fader, vegetarianen Hippokrates devis: “Låt maten bli medicinen och medicinen bli mat”. I en intervju i tidningen VRT säger David Stenholtz följande:

– I Sverige har den gamla LCHF-dieten enligt Atkins som koncentreras på kött, bacon, ägg och grädde dominerat. Vissa LCHF-förespråkare väljer att bortse från risken med denna slags LCHF. De vill helt enkelt inte tro på 95% av all vetenskap. Då blir det farligt.

Politiker och tjänstemän erbjuds ta jägarexamen av Jägarförbundet i Sveriges riksdag

Med hänvisning till de berömda personernas livssyn i min artikel när det gäller dödande av djur säger det väl allt på vilken nivå våra politiska beslutsfattare befinner sig på när det gäller holistisk medvetenhet och empati. Det är därför inte märkligt att vårt samhälle är inhumant mot både människor och djur. Att politiker och tjänstemän får lära sig att skjuta och ta jägarexamen i Riksdagshuset är absurt. I lokalpressen kan man t.o.m. se yngre kvinnor som stolt visar upp djur som de har skjutit och säger att de är så spännande att jaga och skjuta djur. Att lokalpressen dessutom följer älgjakten “live” är makabert.

Dags att fasa ut djurbruk till förmån för växtbruk

Växtodling i jordbruket har funnits under långa tider även när det gäller ekologiska grödor. Jag har svårt att förstå hur det kan anses lönsamt när det gäller människans kost att vi skall äta djur. Djuren själva äter växter vilka sedan omsätts i deras kroppar. Borde det inte vara mer intelligent och rent logiskt att vi själva äter dessa växter som första val istället för att gå en omväg och äta upp djuren som har konsumerat växterna? Växterna är levande kost som är fyllda med solenergi medan ett stycke kött är en likdel och död föda.

Det talas om att världens odlingsbara markareal minskar och att det även är en brist på vatten. Att producera kött kräver tio gånger så mycket mark jämfört med produktion av vegetabilier. Det går dessutom åt betydligt större mängder vatten för produktion av kött jämfört med produktion av vegetabilier. En markareal på 4000 kvadratmeter producerar 70 kg kött medan samma areal kan producera 9000 kg potatis. 800 miljoner människor i världen är allvarligt undernärda och 20 – 60 miljoner människor dör av svält varje år. 40% av världens totala spannmålsproduktion används som kraftfoder inom djurhållning. I USA är siffran 70%. I Europa är siffran 60%. I USA beräknas hälften av landets konsumtion av vatten gå till att föda upp nötkreatur (källa: vegetarian.se). Dessa siffror är alarmerande och vi borde verkligen tänka efter vilken värld vi har skapat och vilken värld vi vill skapa i fortsättningen. Jag har svårt att tro att någon av oss som lever i välstånd med god tillgång på mat och vatten skulle vilja svälta eller ha svårt att få tag på vatten. För att kunna föreställa oss att miljontals av våra medmänniskor lider brist på mat och vatten måste vi bli empatiskt medvetna. Dagens s.k. ansvariga politiker flyger runt världen för att tala om miljö, men när det gäller den globala bristen på föda och vatten för miljontals människor och ett effektivt, miljövänligt växtbaserat utnyttjade av odlingsbar mark, är det märkbart tyst.

Konsumenter av kött är medansvariga till djurens lidande

Ingen kan väl ha undgått att se nyhetsinslagen om den vedervärdiga misshandel av djur som sker under boskapstranporterna. Flera TV dokumentärer har visat att djuren många gånger lever under miserabla förhållanden inom djurhållningen. Detta sker dagligen för att den egoistiska människan med bristande empati skall tillfredsställa sitt eget matbehov. Djuren utfodras dessutom med olika kemiska tillsatser och antibiotika i syfte att producera så mycket kött som möjligt och så effektivt som möjligt. Allt detta förs sedan in i människan som konsumerar köttet. Allt handlar om att öka den ekonomiska vinsten.

Vissa inom vetenskapen har äntligen insett att även djuren har känslor. Det tyder på en bristande medvetenhet hos vetenskapen att de tidigare inte har förstått detta. Djur har lika mycket känslor som vi människor har och jag tror inte någon av oss skulle vilja byta med tamboskapen. De personer som innehar den globala ekonomiska och politiska makten förefaller vara i avsaknad av empati och känslor för både människors och djurens välbefinnande.

Konsumentkraft är den kraft vi själva besitter och som styr tillgång och efterfrågan. Om vi människor inte köper en produkt kommer den att försvinna från marknaden på sikt beroende på marknadskrafterna. Produktionen av kött, animalier och mejeriprodukter kommer att fortsätta så länge som människor efterfrågar dessa produkter. Den enskilda konsumenten är delaktig och en möjliggörare till att djurhållningen fortsätter. Som konsument har vi ett fritt val vilka matprodukter vi väljer att köpa.

Alvin E Roth. Nobelpristagare i ekonomi 2012, anser att vegankost kommer att bli den naturliga kosten inom en snar framtid och motståndet för konsumtion av kött kommer att öka och ses som motbjudande och vara en onaturlig kost.

Ekologiskt jordbruk med vegetabilier är bra för hälsa, miljö och ekonomi

Om vi tar omvägen via djuren för att få i oss vår föda skulle omsättas till aktiemarknaden, så torde det vara en av de sämsta “aktierna” när det gäller avkastning på hela aktiemarknaden. Man behöver inte vara någon analytiker för att inse det bisarra att invänta att djuren skall växa till sig för att sedan slaktas och ätas av människor.

Om det finns en vilja och sunt förnuft hos politiker och andra beslutsfattare skulle det vara fullt möjligt ur ett holistiskt intelligent perspektiv att dagens producenter av kött skulle kunna övergå till att enbart producera vegetabilier. Likaväl som dagens animaliska jordbruk erhåller omfattande ekonomiskt stöd kunde detta stöd istället överföras till växtbruket. Vi kan redan idag själva välja bort kött och annan animalisk kost till förmån för en växtbaserad kost istället invänta en långdragen och osäker politisk process.

Vetenskapliga studier som bevisar att kött ökar risken för cancer och för tidig död

År 2012 publicerades två stora studier från Harvard universitetet. 120 000 sjuksköterskor i åldern 30-55 hade följts sedan 1976 när det gällde vilken kost de åt. I den andra studien följdes 50 000 män i åldern 40-75 år. År 2008 hade totalt 24 000 av dessa personer avlidit varav 6 000 hade dött i hjärtsjukdomar och 9 000 i cancer. Resultatet av båda studierna visade att intag av både kött och processat kött kunde kopplas till en ökad risk att dö i cancer, hjärtsjukdomar och en förkortad livslängd. Detta resultat var oberoende av andra faktorer såsom: ålder, vikt, alkoholkonsumtion, motion, familjeförhållanden och kaloriintag.

En annan studie som gällde intag av kött som var fem gånger större än de föregående studierna heter NIH-AARP studien som sponsrades av USA:s hälso- och sjukvårdsinstitut och det amerikanska pensionärsförbundet. I studien följdes 545 000 kvinnor och män i åldern 50-71 i den största studien någonsin när det gäller intag av kött i förhållande till dödlighet. Resultatet av denna studie överensstämmer med Harvardstudierna. Intag av kött kunde kopplas till en ökad risk att dö i cancer och hjärtsjukdom och även en för tidig död. Även i denna studie hade man tagit hänsyn till flera andra faktorer och livsstil.

Kronisk diabetes botades på tre veckor med växtbaserad kost

En av USA:s främsta experter på diabetes är forskaren James Anderson. Han genomförde en studie och behandling av 50 diabetespatienter. Alla 50 patienter var inlagda på sjukhus. Ingen av patienterna var överviktiga och samtliga injicerade insulin för att kontrollera sina blodsockernivåer. 25 patienter led av typ 1 diabetes vilket innebär att bukspottkörteln inte kan producera insulin utan patienten är tvungen att ta insulininjektioner varje dag. 25 patienter led av typ 2 diabetes vilket allmänt kallas åldersdiabetes. Åldersdiabetes uppstår ofta på grund av en ohälsosam livsstil.

Dr. Anderson lät de båda grupperna äta en oraffinerad växtbaserad kost under tre veckor. Typ 1 diabetikerna kunde sänka sitt insulinintag med 40%. 24 av typ 2 diabetikerna kunde helt sluta med sina insulininjektioner efter endast några veckor! En patient som hade haft typ 2 diabetes i 21 år och tog 35 enheter med insulin varje dag, kunde efter endast tre veckor med växtbaserad kost reducera sitt insulinintag från 35 enheter till endast åtta enheter. Efter åtta veckors behandling med växtbaserad kost behövde han inte några injektioner överhuvudtaget och han hade blivit helt frisk.

Intelligens och kost

Om världens främsta genier och världens största tänkare valde en växtbaserad kost kan vi ställa oss frågan varför? Det faller på sin egen orimlighet att dessa personer inte skulle vara lika intelligenta när det gäller den kost de valde att äta som när det gällde allt annat de skapade i sina liv. Självklart var de lika intelligenta när det gällde vad de skulle äta ur ett hälsoperspektiv. De var även empatiska när det gällde djuren och de tog starkt avstånd från dödandet och konsumtionen av djur.

Det borde var hög tid att vi lyssnar till världens största genier och tänkare, när de anser att en växtbaserad kost är den optimala kosten både när det gäller långsiktig hälsa och skapande av en etisk och hållbar miljö inte minst i förhållanden till djuren. Vi slår oss gärna för bröstet och kallar oss för moderna människor och den allmänna uppfattningen är att människor som levde längre tillbaka i tiden ses som primitiva. Men en “modern” köttätande människa är lika primitiv när det gäller att döda och äta djur. Det räcker inte att ha den senaste mobiltelefonen för att se sig själv som modern. Istället är det hur vi tänker och beter oss som avgör hur långt vi har kommit i vår utveckling när det gäller empatiskt intelligens och holistisk medvetenhet.

Vi måste tänka utanför vår programmerade systembox

Det är en föråldrad, seglivad och felaktig myt att animaliska produkter är nyttig mat. Tusentals oberoende vetenskapliga studier visar att så inte är fallet. Istället visar dessa studier att det är en oraffinerad växtbaserad kost som är den optimala för att skapa långsiktig hälsa och förebygga sjukdomar. Vi har blivit präglade, för att inte säga programmerade under åratal att vi skall äta kött och animalier. Det är hög tid att vi ifrågasätter denna programmering och frågar oss själva om vår gamla systembox egentligen stämmer eller om det istället finns starka ekonomiska och politiska intressen som styr och upprätthåller den. När det gäller kost och livsstil så har vi alla ett fritt val, men det gäller att bestämma sig.

Forskarna T. Colin Campbell och läkaren/forskaren Michael Greger hänvisar till 3 750 vetenskapliga studier när man lägger ihop deras referenser från böckerna Kinastudien och Konsten att inte dö när det gäller oraffinerad växtbaserad kost kontra kött och övrig animalisk kost. Både Campbell och Greger anser att det är vetenskapligt bevisat och ställt utom allt tvivel att en oraffinerad växtbaserad kost är den optimala kosten när det gäller hälsa och förebyggande av sjukdom. Medan däremot studierna lika klart visar att kött och animalisk kost markant ökar risken för olika sjukdomar. Det är långsökt att tro att alla dessa tusentals studier som har utförts av ansedda och välmeriterade forskare är felaktiga, och T. Colin Campbell och Michael Greger i så fall skulle referera till dessa studier.

I en TV dokumentär för en tid sedan som granskade köttlobbyn visade det sig man använder sig av samma taktik som tobaksbolagen genom att så tvivel och osäkerhet hos allmänheten när det gäller köttets påverkan på hälsa och sjukdom. De vetenskapliga bevisen från ovanstående studier visar att det inte finns någon osäkerhet när det gäller kost. Valet av kost är upp till varje människa eftersom det är vi själva som väljer vad vi skall stoppa i oss i fortsättningen. Det gäller att vi blir mer medveten om kostens stora inverkan på hälsa och sjukdom, speciellt som den skolmedicinska sjukvården, politiker och “hälsomyndigheter”, ännu så länge inte tar kostens betydelse på tillräckligt stort allvar när det gäller hälsa och sjukdom.

Den kanske viktigaste och mest grundläggande frågan som vi alla borde ställa till oss själva, förutom när det gäller vår kost, är hur vi som enskilda individer och som mänsklig art som helhet egentligen tänker och beter oss mot djur och mot varandra. Är vi verkligen så kloka som vi inbillar oss, eller är vi fortfarande lika barbariska i dagens “moderna” samhälle som de berömda personerna ansåg redan för 2 500 år sedan? Vår mänskliga art är en helhet och vi borde fråga oss själva hur vi som rasen människa egentligen fungerar, istället för att diskutera konsekvenserna av vårt beteende.

 

 

Bo G Jonsson

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!