Inrikes

Steget efter


Foto: Mike Cattell/CC BY 2.0

Mobilmaster togs ur bruk – operatörer gick till domstol

Hälsa Ukrainsk stad stängde ner masterna. I staden Yaremche i Ukraina togs mobilmasterna ur bruk då flera invånare klagat på strålningen de avger. Men mobiloperatörerna överklagade stadsfullmäktiges beslut