Handskrivning bättre för inlärningsförmågan än tangentbord

publicerad 8 februari 2024
- av Sofie Persson
Exakt kontrollerade handrörelser bidrar till hjärnans konnektivitetsmönster som främjar inlärning.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Att skriva för hand med penna leder till högre hjärnkonnektivitet än att skriva på ett tangentbord, visar en studie från Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet.

I dagens skolor blir det allt ovanligare att använda papper och penna då det oftast är datorer som används av eleverna. Tangentbord har fördelen att vara snabbare, men att skriva för hand har andra fördelar, menar hjärnforskaren Audrey van der Meer.

I takt med att digitala enheter successivt ersätter papper och penna blir det allt ovanligare att anteckna för hand på skolor och universitet. Vi rekommenderar att du använder ett tangentbord eftersom det ofta går snabbare än att skriva för hand. Att skriva med penna har dock visat sig förbättra stavningsförmågan och minnesförmågan, säger hon till Jerusalem Post.

I studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Psychology, samlade man in EEG-data (elektroencefalogram) från 36 universitetsstudenter som upprepade gånger uppmanades att skriva ord som uppenbarades på skärmen, antingen med penna eller på tangentbord.

När de skrev med handen använde de en digital penna för att skriva kursivt direkt på en pekskärm och när de skrev på tangentbordet använde de ett finger för att trycka på tangenterna.

“Främjar inlärning”

Högdensitets-EEG, som mäter den elektriska aktiviteten i hjärnan med hjälp av 256 små sensorer som sys i ett nät och bärs på huvudet, registrerades under fem sekunder för varje uppmaning.

Konnektiviteten mellan olika hjärnregioner ökade när deltagarna skrev för hand, men inte när de skrev på tangentbord.

Våra resultat tyder på att visuell information och rörelseinformation som erhålls genom exakt kontrollerade handrörelser när man använder en penna i hög grad bidrar till hjärnans konnektivitetsmönster som främjar inlärning, säger van der Meer.

Tangentbord – enformigt

Även om deltagarna använde digitala pennor menar forskarna att resultaten förväntas bli liknande som när man använder en riktig penna på papper. Däremot blir den mer enformiga rörelsen att trycka på ett tangentbord mindre stimulerande för hjärnan.

Detta förklarar också varför barn som har lärt sig att skriva och läsa på en surfplatta kan ha svårt att skilja mellan bokstäver som är spegelbilder av varandra, till exempel “b” och “d”. De har bokstavligen inte känt med sina kroppar hur det känns att producera dessa bokstäver, säger hjärnforskaren.

Forskarna anser att studiens resultat pekar mot att det finns ett behov av att ge elever möjlighet att använda pennor, snarare än att låta dem skriva på tangentbord under lektionerna.

Riktlinjer för att säkerställa att eleverna får åtminstone ett minimum av handstilsundervisning kan vara ett lämpligt steg, säger van der Meer.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!