Därför måste granskningen av sektnätverket fortsätta

Granskningen av sektnätverket

publicerad 6 november 2021
- av Markus Andersson

Om man exponerar och kritiserar ett obskyrt, men samtidigt inflytelserikt maktnätverk och dess huvudmän får man räkna med motangrepp.

Detta skiljer sig inte nämnvärt från vad man kan förvänta sig av en granskning av Bilderberggruppen, Svenska frimurarorden eller det tidigare hemliga nätverket kring föreningen “Education4Future”.

Häftiga förtalskampanjer, ryktesspridning och rop om bojkott har haglat ifrån personer och aktörer som omgivit det sektliknande nätverk som granskats i Nya Dagbladets omfattande artikelserie.

Reaktionerna bekräftar endast det som tidningens avslöjanden har påvisat. Den omtalade huvudmannen som under falsk identitet verkat i det fördolda är den styrande spindeln i nätet och hans makt och inflytande står på spel.

I ett slags bakvänt psykologiskt spel har profilen byggt en grupp lojala medlöpare som verkar utåt, medan bilden är att han själv är en perifer hjälpande hand där man konsekvent mörkat mannens egentliga inflytande.

När granskningarna pekat på det uppenbara har larmet gått till försvar av profilen. En rad andra aktörer har gjort sig beroende av den fördolde organisatören och hans nätverk. I sina egna loger och sammanhang tilldelas man medaljer för sin lojalitet och verkar samtidigt efter förmåga för att hålla sina kopplingar dolda utåt.

När maktspelet dras ut i ljuset och blottas i öppen dager drar det ett löjets skimmer över dem som allierat sig med profilen och de känner sig nödgade att gå till fullt motangrepp för att deras heder inte skall sättas på spel.

Det allvarligaste och kanske pinsammaste inslaget är de “alternativa” och förment oberoende medier som gett sig i lag med maktnätverket och låtit det ordna med lokaler, arrangera möten, kontakter och konferenser.

Man har bland annat på detta sätt i flera avseenden gjort sig beroende av nätverket och är redan så investerade att det numera verkar omöjligt att backa.

Det finns dock en helig ko – den stora elefanten i rummet som ingen får påtala. Det är det faktum att profilen, vars CV får varje seriös aktör med minsta mått av integritet och självrespekt att sparka bakut, är på fullt återtåg för att göra revansch och nu allt mer öppet står i centrum av maktnätverket.

Två alternativa medieaktörer som sticker ut i sitt beroende och nära band med nätverket är Exakt24 och Swebbtv. I utbyte ges man plats på scen på mässor och andra arrangemang som nätverket anordnar.

Detta sker till priset av nämnda aktörers trovärdighet och när banden är så tätt sammanvävda finns ingen möjlighet att längre backa ur. Resultatet är att man komprometterat sin publicistiska verksamhet med inflytande från ett nätverk som grundar sig i den våldsdömde profilens ambition till revansch.

Arbetsmetoderna i nätverkets uppbyggnad har omfattat hot, manipulation, förtal, entrism och sektmentalitet.

För att dölja sitt inflytande har man likt det etablerade samhällets dolda maktstrukturer arbetat med frimureriet som modell, en förebild som i sig själv är djupt problematisk. Det är med detta bäddat och upplagt för samma typ av allvarliga korruption som redan sedan tidigare genomsyrar vårt samhälle.

Den uteblivna kritiken mot nätverket från så många aktörer bygger huvudsakligen på att man i någon mån redan lierat sig med detta och nyttjar dess tjänster.

Andra vågar inte kritisera nätverket på grund av dess inflytande och rädslan för repressalier och hot.

Allvaret i situationen kan inte nog påpekas. Att fortsätta granska nätverket och klarlägga vilka som bidrar till dess uppbyggnad och som genom sin medverkan bidrar till dess legitimitet är nödvändigt och oundvikligt.

Denna otacksamma roll har ofrivilligt tagits av Nya Dagbladet. Det gör att det för tidningen i praktiken är omöjligt att samverka med aktörer som medvetet valt att samarbeta med nätverket.

Skiljelinjen måste stå helt klar. De som valt att kliva på detta spår bör inte förvänta sig något stöd ifrån Nya Dagbladet utan tvärtom räkna med att bli granskade och exponerade.

När samma tendenser som genomsyrar och är grunden till det sjukdomsliknande tillstånd vi ser i det etablerade samhället och dess maktstrukturer nu visar sig i den “alternativa” och oppositionella sfären är det en absolut skyldighet att agera och markera.

Nya Dagbladet är budbäraren, inte målsägaren. Att ställa sig på scenen och debattera med förövaren är inte tidningens roll.

Istället har tidningen som uppgift att svara som ett forum för visselblåsare som larmar om nätverkets framfart och ge utrymme till de offer som drabbats av hat, hot och våld.

Så gott som samtliga uppgifter i tidningens publiceringar bygger på förstahandskällor och flera har trätt fram öppet och vittnat om den mentalitet som kännetecknat nätverket.

Tidningen har i sina publiceringar varit konsekvent och byggt på vedertagna pressetiska principer.

Ingen av de berörda parterna, profilen själv eller de närmaste som i olika forum anklagat Nya Dagbladet för lögner och andra påståenden har själva kontaktat tidningen eller begärt något genmäle.

De berörda parterna har inte begärt genmäle eller kontaktat tidningen för att påpeka felaktigheter i publiceringarna av den granskning som pågått i nästan ett års tid, utan man har istället känt sig nödgad att ägna sig åt förtalskampanjer och ropa på bojkott, vilket snarast får ses som ett kvitto på att publiceringarna hållit måttet.

Det stöd som tidningen samtidigt fått efter att ha antagit den otacksamma uppgiften med granskningarna är överväldigande och berörande. Det har inte bara gett många drabbade upprättelse utan har också inneburit en lättnad för de många som varit rädda för att ingen tidigare vågat bryta tystnaden.

Klart är att ingen längre kan låta bli att låtsas om elefanten i rummet.

Håll utkik efter Nya Dagbladets kommande granskningar av maktnätverket – fler lär det bli.

 

Markus Andersson

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!