Regeringsförslaget: Tvångskvotera nyanlända på “populära innerstadsskolor”

Etnisk undanträngningspolitik

publicerad 4 mars 2017
- av Markus Andersson
Regeringen vill med ytterligare lagstiftning påskynda den etniska undanträngningseffekten av svenskdominerade områden

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Svenska elever söker sig till svenskdominerade skolor och nyanlända till invandrardominerade. Att folk gillar olika är ett problem tycker regeringen som nu föreslår tvångskvotering av nyanlända riktat mot “populära innerstadsskolor” som i praktiken domineras av svenska elever.

Den naturliga segregationen i samhället blir allt mer tydlig och olika befolkningsgrupper söker sig i regel till områden där andra ifrån den egna gruppen bor.

Nu vill regeringen införa en tillfällig lagstiftning som ger kommuner rätt att tvångskvotera in elever på vissa skolor. Ett liknande system har tidigare införts för friskolor och det nya förslaget gäller kommunala skolor.

En allt vanligare syn om regeringen får bestämma. Etnisk undanträngningspolitik är ett brott mot FN:s folkmordskonvention vilket sällan uppmärksammas. Foto: paf/CC BY 2.0

Inledningsvis ska fem procent av utbildningsplatserna hos de mer svenskdominerade innerstadsskolorna tillsättas av nyanlända.

– På så sätt kan vi säkerställa att inte alla nyanlända går på den geografiskt närmaste skolan, som det så ofta blivit i dag, säger Gustav Fridolin.

Finns ingen efterfrågan
Det finns inte heller någon nämnvärd efterfrågan bland kommunerna för förslaget, enligt Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges kommuner och landsting, SKL.

– Ett problem är att man tror att det här löser hela den här situationen som vi har med många nyanlända elever på vissa skolor, säger Per-Arne Andersson till Sveriges Radio.

Fakta FN:s folkmordskonvention

I FN:s konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord ifrån 1948 betonas att inte bara ett genomfört brott är kriminellt utan redan anstiftan till det. Folkmordskonventionens artikel 2 definierar tvångsförflyttning av barn ifrån en etnisk grupp till en annan som folkmord enligt punkt E:

”Att avsiktligt påtvinga gruppen levnadsförhållanden som är avsedda att leda till dess fullständiga eller partiella fysiska förgörelse; (d) Att vidtaga åtgärder avsedda att förhindra födslar inom gruppen; (e) Att med tvång förflytta barn från gruppen till en annan grupp.”

 

Källa: Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!