Hälsa

Tetris kan hjälpa mot PTSD

Tetris
Publicerad 1 april 2017

Det klassiska spelet Tetris är inte bara stimulerande för hjärnan. Enligt en ny studie visar det sig att akutpatienter som spelar Tetris minskar risken för att utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

För människor som råkat ut för allvarliga trauman finns det en stor risk att drabbas av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Men en ny studie visar att någonting så enkelt som att spela Tetris kan förebygga PTSD. Studien omfattade 71 patienter som varit med om en motorolycka. Sex timmar efter olyckan fick hälften av patienterna spela Tetris, medan den andra hälften fick utföra en annan uppgift.

Resultatet var att de patienter som spelade Tetris fick färre påträngande minnen från olyckan än de som inte spelade.

Vår hypotes var att de påträngande minnesbilderna skulle bli färre till antalet om de drabbade fick spela Tetris som en del av en beteendepsykologisk intervention medan de väntade på akuten. Eftersom spelet är visuellt krävande ville vi se om det kunde förhindra att de traumatiska minnesbilderna befästes, säger Emily Holmes, professor i psykologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande.

Nu hoppas forskarna bakom studien att man ska utöka användningen av Tetris på andra grupper, exempelvis flyktingar som varit med om traumatiska händelser.

Liknande artiklar

“Våra barns ohälsa” Det digitala samhället breder ut sig, mobilanvändningen klättrar ner i åldrarna, samtidigt som kraven på våra barn höjs ...
Allt fler brittiska barn går på antidepressiva med... Allt fler brittiska barn använder antidepressiva mediciner. Allt fler brittiska barn mår så dåligt att läkare anser a...
WHO klassar spelberoende som sjukdom TV- och datorspelsberoende klassas nu av Världshälsoorganisationen, WHO, som ett sjukdomstillstånd. Spelberoendet kom...

Fakta: PTSD Posttraumatiskt stressyndrom kan drabba en person som varit med om exempelvis misshandel, våldtäkt, en olycka, krig eller en naturkatastrof. Vid posttraumatiskt stressyndrom återupplever man den traumatiska händelsen, blandat med känslor av skräck eller vrede. Återupplevelsen kan utlösas av yttre sinnesintryck eller händelser som påminner om traumat.   Källa: Vårdguiden

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styres inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 0727220172, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!