Sociala medier påverkar ungdomars självkänsla negativt

publicerad 26 januari 2018

En ny enkät från hemsidan ungdomar.se visar att ungdomar som lägger stor energi på olika sociala medier ökar risken för försämrad självkänsla.

I september förra året skapade hemsidan ungdomar.se en enkät med den intressanta frågeställningen: Vilka sociala medier använder du mest?

Enkäten utfördes med hjälp utav anonyma ungdomar i åldern 12 till 16 år. Undersökningen besvarades av ungefär 4000 flickor och pojkar. Siffrorna är ganska oroväckande samtidigt som man kan se en koppling mellan sociala medier och ungdomars egna självkänsla.

På frågan ifall sociala medier är en viktig del av sitt liv svarade 49 procent “Ja”, 38 procent “Ganska” och slutligen 14 procent svarade “Nej”. Nio av tio ungdomar tycker alltså att sociala medier är viktiga. I undersökningen framkommer det även att en fjärdedel av flickorna känner att självkänslan försämras ju mer tid de ödslar på olika sociala medier.

Alla människor vill visa sitt liv utifrån ett bra perspektiv och uppfattas som glad och perfekt. Detta leder till att ett stort antal ungdomar får en uppfattning om att andra ungdomar har ett mycket bättre och roligare liv än deras egna nuvarande liv. Detta kan hela 56 procent flickor och 38 procent pojkar relatera till.

En tredjedel ägnar minst tre timmar om dagen åt sociala medier, men för 14 procent ungdomar kan det handla om att ägna mer än sex timmar per dag.

 

Enkäten genomfördes i september förra året på sajten ungdomar.se, där 3 985 ungdomar i åldern 12–16 år anonymt svarade på en rad frågor om sociala medier. Undersökningen beställdes av fyra Länsförsäkringsbolag.

Källa: GP.se/ungdomar.se


Fakta: Social medier bland unga

Vilka sociala medier använder du mest?

Snapchat: 84 procent
Instagram: 66 procent
Youtube: 66 procent
Facebook: 20 procent
Twitter: 7 procent
Linkedin: 1 procent

Är sociala medier en viktig del av ditt liv?

Ja: 49 procent
Ganska: 38 procent
Nej: 14 procent

Ungefär hur många timmar ägnar du varje dag åt sociala medier?

Mindre än 1 timme: 8 procent
1-2 timmar: 24 procent
3-4 timmar: 35 procent
5-6 timmar: 17 procent
Mer än 6 timmar: 14 procent
Använder inte sociala medier: 2 procent
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.