Hälsa

Sociala medier påverkar ungdomars självkänsla negativt

Publicerad 26 januari 2018
Uppdaterad idag kl. 22:23

En ny enkät från hemsidan ungdomar.se visar att ungdomar som lägger stor energi på olika sociala medier ökar risken för försämrad självkänsla.

I september förra året skapade hemsidan ungdomar.se en enkät med den intressanta frågeställningen: Vilka sociala medier använder du mest?
Enkäten utfördes med hjälp utav anonyma ungdomar i åldern 12 till 16 år. Undersökningen besvarades av ungefär 4000 flickor och pojkar. Siffrorna är ganska oroväckande samtidigt som man kan se en koppling mellan sociala medier och ungdomars egna självkänsla.

På frågan ifall sociala medier är en viktig del av sitt liv svarade 49 procent “Ja”, 38 procent “Ganska” och slutligen 14 procent svarade “Nej”. Nio av tio ungdomar tycker alltså att sociala medier är viktiga. I undersökningen framkommer det även att en fjärdedel av flickorna känner att självkänslan försämras ju mer tid de ödslar på olika sociala medier.

Alla människor vill visa sitt liv utifrån ett bra perspektiv och uppfattas som glad och perfekt. Detta leder till att ett stort antal ungdomar får en uppfattning om att andra ungdomar har ett mycket bättre och roligare liv än deras egna nuvarande liv. Detta kan hela 56 procent flickor och 38 procent pojkar relatera till.

En tredjedel ägnar minst tre timmar om dagen åt sociala medier, men för 14 procent ungdomar kan det handla om att ägna mer än sex timmar per dag.

 

Enkäten genomfördes i september förra året på sajten ungdomar.se, där 3 985 ungdomar i åldern 12–16 år anonymt svarade på en rad frågor om sociala medier. Undersökningen beställdes av fyra Länsförsäkringsbolag.

Källa: GP.se/ungdomar.se

Fakta: Social medier bland unga

Vilka sociala medier använder du mest?

Snapchat: 84 procent
Instagram: 66 procent
Youtube: 66 procent
Facebook: 20 procent
Twitter: 7 procent
Linkedin: 1 procent

Är sociala medier en viktig del av ditt liv?

Ja: 49 procent
Ganska: 38 procent
Nej: 14 procent

Ungefär hur många timmar ägnar du varje dag åt sociala medier?

Mindre än 1 timme: 8 procent
1-2 timmar: 24 procent
3-4 timmar: 35 procent
5-6 timmar: 17 procent
Mer än 6 timmar: 14 procent
Använder inte sociala medier: 2 procent

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!