Passivt skrollande kan öka risk för depression

publicerad 6 juli 2023
- av Sofie Persson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Passivt skrollande på sociala medier kan öka risken för psykiska problem och känslor av ensamhet, påvisas i ny studie. Lägger man däremot upp eget innehåll, utan att interagera med andras, kan det minska risken för stress.

I studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Behaviour and Information Technology, sände man ut en enkät till 288 personer i åldrarna 18 till 34 år för att få information om olika beteenden på sociala medier och hur de påverkar ens psykiska hälsa.

Där tittade tittade man på tre olika typer av beteendetyper: Passiva användare, det vill säga de som enbart skrollar igenom andras publicerade innehåll, aktiva osociala, de som lägger upp innehåll men inte interagerar direkt med andra användare, samt aktiva sociala, som både lägger upp eget innehåll och interagerar med andra.

I studien kom man fram till att ett ökat passivt användande av sociala medier var associerat med högre nivåer av ångest, depression och stress. Samtidigt verkar ett aktivt, men osocialt användande, ha en positiv effekt på stress hos användarna, rapporterar Independent.

Passiv användning av sociala medier ger inga möjligheter till kommunikation och självutlämnande, vilket är känt för att främja samhörighet och socialt stöd, säger Dr. Constantina Panourgia vid Bournemouth University i Storbritannien om studien. Användarna kan därför känna sig isolerade och utestängda, vilket leder till förvärrade känslor av ensamhet och därmed till ökade nivåer av stress, ångest och depression.

NyD har tidigare uppmärksammat en studie som visat att kroppsuppfattning och synen på sig själv kan förbättras hos unga genom att minska användandet av sociala medier.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!