Hälsa

Lågenergilampor kan skada hudceller

Sedan EU införde det gradvisa förbudet mot glödlampor har användningen av lågenergilampor ökat kraftigt. Men det finns enligt forskare nackdelar för både miljön och hälsan.

Nu visar ny forskning att strålningen från lågenergilampor skadar hudceller, på samma sätt som UV-strålning från solen. Forskare vid Stony Brook University i New York, USA, fann att lamporna ger ifrån sig förvånansvärt höga nivåer av UV-strålning och gav upphov till skador som i förlängningen kan orsaka hudcancer.

Forskarna exponerade mänskliga hudceller för lågenergilampornas ljus och jämförde dem sedan med hudceller som exponerats för vanligt glödlampsljus. Analyserna visade att lågenergilamporna skadade hudcellerna, bland annat sågs ökad oxidativ stress, i motsats till de vanliga glödlamporna.
Strålningen kan även orsaka celldöd, berättade en av de ansvariga forskarna bakom studien, professor Marcia Simon för CBS Miami.

För några år sedan fattade EU  beslutet att lågenergilampor ska ersätta de tidigare glödlamporna. Därför har försäljning av glödlampor gradvis förbjudits i handeln.

Kritikerna har pekat främst på att de påstått mer miljövänliga lågenergilamporna innehåller kvicksilver till skillnad från glödlamporna, att de inte medför nämnvärd energibesparing vid inomhusanvändning, men även på det faktum att de avger högfrekvent strålning. Många människor tål dem därför inte och kan inte vistas i miljöer där de finns som ljuskälla.

Mona Nilsson
Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!