“SVT:s nya maffiametoder hänger ut människor som vill skydda barn”

SVT använder skattebetalarnas pengar för att förfölja, trakassera och karaktärsmörda vaccinkritiker. Det skriver Sara Boo, Linda Karlström och Michael Zazzio som menar att SVT inte följer några som helst moraliska eller etiska principer i sin jakt på människor utanför åsiktskorridoren.

publicerad 2 december 2020
SVT skyr inga medel i sin kamp mot vaccinkritiker, skriver debattörerna.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

SVT har sänkt sig till att använda skattebetalarnas pengar för att under ett och ett halvt års tid förfölja flera personer (som antingen försöker att skydda barn från sexuella övergrepp, alternativt försöker att skydda barn från vacciners skadeverkningar), och förvrida vad människor säger för att därefter karaktärsmörda dessa personer genom att sända filmer som produceras under falska förespeglingar, tillika utan de inblandades medgivande. SVT har även använt dold kamera och mikrofon.

Vi uppmärksammade SVT:s skräpjournalism redan i somras, vilket ledde till att Sara Boo anmälde dokumentärserien ”Dokument inifrån: Att rädda ett barn”. Om man skulle ge pris till den journalist som ljuger bäst, så skulle Bo-Göran Bodin helt klart vinna med hästlängder, enligt vår bedömning. Sara berättar ”jag måste erkänna att jag själv till en början blev väldigt förvirrad och inte visste vem jag skulle tro på (medan Michael Zazzio hade det hela klart för sig, eftersom han förut hade fördjupat sig i fallet och tagit del av all bevisning, vilket jag inte hade). Kunde verkligen en SVT-journalist (som ska stå för objektivitet och opartiskhet) ljuga tittarna rakt upp i ansiktet? Därför gick jag in på djupet och analyserade dokumentären, och till slut stod det horribla helt klart, utan någon som helst tvekan även för mig – jo, SVT-journalisten inte bara ljög som en häst travar, utan han vilseledde tittarna på precis alla punkter som det bara var möjligt.”

Falska förespeglingar
Journalisten hade vilselett Agneta Bravélius på Insamlingsstiftelsen BRY – Barns Rättsskydd genom att uppge att han skulle granska myndigheter, främst socialtjänsten och polisen hantering när det gällde utsatta barn. Reportaget skulle framställas, på ett liknande (positivt) sätt som han gjorde för SR 2004, när polisen Monica Dahlström-Lannes intervjuades. (Bo-Göran Bodin var en av journalisterna i SR-programmet år 2004, där Monica framställs som en hyllad expert för hennes arbete för utsatta barns rättssäkerhet). Han uppgav även att han skulle följa flera av BRY:s fall. Allt detta var emellertid falska förespeglingar, och agendan var i stället att sänka BRY, till och med sänka den förut hyllade Monica, och de följde bara ett fall – endast det mycket uppmärksammade fallet ”Anna och Elias”. Journalisten följde Agneta Bravélius/BRY under 1,5 år och Agneta återger sedan vad som hände vid sista intervjun: ”Vid sista intervjun 2020-04-01 var Bo-Göran inte längre en oberoende professionell journalist. Han var i affekt och uppträdde aggressivt. Intervjun kom att likna ett polisförhör. Vid flera tillfällen skrek han ‘du ljuger’. Intervjun varade i närmare 2,5 timmar och kändes mycket provocerande och ibland hotfull.”

Fullständigt karaktärsmord
Följden av dokumentären blev att Agneta Bravélius fullständigt karaktärsmördades. Hon blev efter programmet utsatt för hot och hat till den grad att hon tänkte ge upp BRY. Många som tidigare hade stöttat BRY trodde på programmet och slutade stötta BRY. Värst blev det troligtvis för mamman ”Anna” och det utsatta barnet, där två rättegångar i fallet ska avgöras i november och december i år. (När denna artikel skrivs, så är vi i början av november). Pappan har redan skickat in dokumentärserien som bevis till rätten till stöd för sin sak. Alla personer som hade stöttat mamman och barnet karaktärsmördades i dokumentären medan alla som stod på pappans sida framställdes som goda experter. En representant för programföretaget får inte ta ställning i någon kontroversiell fråga, men det gör journalisten. Journalisten förmedlar bilden att det är pappan som har rätt och mamman fel. Pappan är den gode och mamman den onde. Pappan är sund och mamman är sjuk. Det är pappan som är laglydig medan det är mamman som är brottslig. Journalisten hävdar att det inte finns någon som helst bevisning, trots att det finns väldigt många bevis. Det är synnerligen absurt, olämpligt och oetiskt, eftersom Bo-Göran Bodin påverkar den allmänna opinionen och på så vis föregår domstolsbeslut i de två ärenden som för närvarande pågår. Den fråga som Sara ställde sig efter att ha sett programmet var om programmet försökte skydda pedofili – varför skulle man annars få foliehatten på sig och anses konspiratorisk för att man vågar knysta ordet pedofilnätverk – det var nämligen vad som utspelade sig i dokumentären. Sara säger ”det var fullständigt surrealistiskt, och jag var tvungen att nypa mig själv i armen för att kolla om jag verkligen var vaken och att det inte var någon tokig dröm.”

Ivriga vänner
Dokument inifrån-redaktionen har visst ingen rast, ingen ro. Det tog inte många månader innan vi insåg att även vi själva var utsatta för samma redaktion, med sina maffiametoder, dock med en annan journalist – Emelie Simmons – som hade mamman ”Carolina” med sig samt ibland filmaren Sven Lindahl. Linda Karlström berättade för oss att detta supertrevliga filmteam (som även hade filmat Michael Zazzio, Marina Ahlm och Sara Boo samt Ann-Charlotte Stewart med flera) hade följt henne under 1,5 år, bland annat på de föreläsningar som Linda hade hållit. De besökte även hennes hem för att, som de sade, ”rama in Linda i hennes naturliga miljö”. De hade således kommit Linda väldigt nära, blivit riktigt goda vänner, och de var ivriga supportrar av hennes arbete. De ville helt enkelt ge en uppriktig bild och filma mamma Carolinas väg för att lära sig mer om vacciner, för att hon skulle kunna ta ett mer aktivt och medvetet beslut nu, när hon väntade sitt andra barn.

Sista intervjun
Linda ringde oss i oktober för att berätta att hon just hade varit på den sista intervjun med filmteamet. Hon hade fått köra till grannstaden för att träffa dem i deras airbnb-lägenhet. Linda berättar: ”När intervjun började, så tog det inte lång tid innan stämningen förändrades. Carolina blev aggressiv och hennes ögon blixtrade. Hon skrek bland annat anklagande att jag var en lögnare som inte visste vad jag pratade om och att jag bidrog till att barn dör. Jag tog av mig mikrofonen och undrade upprört vad de höll på med, och då avslöjade de sig. De hade hela tiden jobbat för SVT. Carolina sa att hennes egentliga namn är Malin, och hon skrek hotfullt ’Vi har spelat in allt Linda, ALLT, och vi kommer att sända det i SVT!’” De hade nämligen dolda mikrofoner och spelade in allt som sades även då kameran var avstängd under fika och matpauserna, då de gjorde allt för att Linda skulle prata om ”förbjudna ämnen”, allt för att hitta sådant som de komprometterande skulle kunna använda mot henne för att karaktärsmörda henne inför hela det svenska folket. Carolina var oerhört nyfiken på allt som tycktes finnas utanför åsiktskorridoren, och hon ställde entusiastiska frågor om bland annat New World Order, invandring och mångkultur. När Linda berättade om förloppet, så såg Sara Boo direkt likheterna med scenariot med Agneta Bravélius, och Michael Zazzio ringde upp Dokument inifrån-redaktionen som bekräftade att journalisterna var från SVT. Då visste vi vad vi hade att vänta.

Filmteamet besöker Michael
Även Michael Zazzio besöktes av filmteamet. Han filmades under en av sina vaccinföreläsningar. Under föreläsningen presenterade han, precis som Linda gör, vetenskapligt material som visar att vacciner har risker och är skadliga. I föreläsningsmaterialet fanns det även grafer och annan information som baseras på nationell statistik, till exempel från den svenske docenten Jackie Swartz och den amerikanska vaccinskadedatabasen VAERS. Michael filmades även senare på sin hörsel- och balansklinik i Hovmantorp. Även där styrdes ämnet snabbt över på sådant som ligger utanför SVT:s åsiktskorridor. Frågan är hur mycket av själva sakfrågan som kommer att tas upp i STV.

Massivt övergrepp
Linda Karlström (2000-Talets Vetenskaps ordförande) och även Michael Zazzio (ansvarig utgivare för tidningen Hälsofrihet) har blivit utsatta för ett övergrepp som vida överskuggar allt annat som de har varit med om. De kan inte förstå att det finns människor som kan spela godheten själv när de i själva verket har extremt onda avsikter och inget hellre vill än att kasta dig i lejongropen med huvudet före. Att den påstått ansvariga för hela övergreppet – Emelie Simmons – dessutom presenterar sig som kristen och att hon jobbar för Svenska kyrkan känns än mer absurt. Kyrkan har emellertid tagit avstånd från Emilie Simmons tilltag och tycker att beteendet är mycket märkligt, och de har även sagt att hon inte har jobbat för kyrkan på flera år. Till både Michael Zazzio, Sara Boo och Marina Ahlm har Emelie hävdat att hon är så intresserad av hälsa, och nu har fastnat för vaccinfrågan och att det är kyrkan som står bakom och finansierar projektet. Till Linda sade Emelie att finansieringen kom från ett arv som hon hade fått. Till Sara Boo sa Emelie även att hon hade en man som stöttade henne finansiellt.

Mamman ”Carolina” var således inte alls någon orolig mamma som ville veta mer om vaccin, utan hon visade sig till och med vara programproducenten Malin Olofsson. Hon var den som hade grillat Linda allra mest vid det sista mötet, där Linda anklagades för att vara både konspirationsteoretiker och antisemit.

Omoralisk statsmedia
Linda skriver att om det är någon som fortfarande tror att SVT följer moraliska och etiska principer, så torde den barnatron nu vara död – helt död. SVT:s personal har inte följt de pressetiska reglerna, och de har behandlat hederliga medborgare som om de vore brottslingar – och allt beror på att de föreläser om vacciners skadeverkningar. Både i Sverige och Finland har alla medborgare åsiktsfrihet, och människors olika åsikter får inte utan deras vetskap och medgivande registreras och hängas ut till allmän bespottning. Sådant sysslar man med i diktaturer. Finska Yle har flera gånger ”avrättat” Ann-Katrine Backman inför hela det svenska/finska folket då Yle falskt har uppgett att hon skulle vara brottslig (och då finns det inte ens någon polisanmälan mot henne – sanningen är att hon följer de striktare svenska reglerna trots att hon inte behöver det i Finland). Även Anders Sultan och Michael Zazzio har hängts ut friskt av Yle med Annvi Gardberg i spetsen, och även NHF/NHF Sweden har fått sig en törn ibland. Det som Yle och SVT sysslar med är ren statspropaganda. Vart är Sverige och Finland på väg?

Tillägg från debattörerna efter publiceringen: “Sara Boo har senare fått veta av SVT att materialet med henne inte ska sändas. Bland annat är det material där hon beskriver hur hon åkte som inbjuden talare till demonstrationer i Italien för att stötta föräldrar som vill ha fritt vaccinationsval och kämpade mot den tvångsvaccineringslag som landet då höll på att anta. Det deltog 8 000 demonstranter i Venedig och hölls över 50 demonstrationer det året (2017). Vem har hört systemmedia rapportera om denna kamp som föräldrar förde i Italien?”

 

Sara Boo
Linda Karlström
Michael Zazzio

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!