NyD Debatt

”Svenska barn har rätt att känna trygghet under sin uppväxt”

Ingen förälder ska behöva höra sin dotter skrika i panik på telefon att hon blir stenad och misshandlad av ett aggressivt ungdomsgäng, så som i fallet med 12-åriga Tuvaliee. Därför faller ansvaret på svenska politiker att avveckla det mångkulturella samhället. Det skriver Jeff Ahl (AfS) och Gustav Kasselstrand (AfS) på NyD Debatt.

publicerad 3 juni 2020
Ansvaret faller på svenska politiker att avveckla det mångkulturella samhället, skriver Jeff Ahl och Gustav Kasselstrand.
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

I Alternativ för Sveriges vision för Sverige ska alla svenska barn, oaktat var de bor, känna trygghet under sin uppväxt. Idag är svenska barn till föräldrar med lägre inkomster utsatta då de tvingas leva i eller i närheten av mångkulturella ghetton där olika utländska klaner ofta har större social och kulturell kontroll än det svenska samhället. Klanerna är ofta direkt eller indirekt kopplade till olika kriminella invandrargäng. I vissa ghetton har det gått så långt att de till och med bedriver egen rättskipning enligt olika rapporter som Polisen skrivit, det som på politiskt korrekt svenska kallas ”utanförskapsområden”.

Den 29 maj kunde vi läsa om 12-åriga Tuvaliee som blev kallad hora, blev misshandlad och fick stenar kastade på sig av ett invandrargäng som bestod av ungdomar under 15 år. Tuvaliee ringde och skrek i panik till sin mamma att rädda henne. Inget barn ska behöva uppleva detta i sitt eget land. Ingen förälder ska behöva höra sin dotter skrika i panik på telefon att hon blir stenad och misshandlad av ett aggressivt ungdomsgäng. Samhället har misslyckats totalt när incidenter likt detta inträffar. Ansvariga är alla regeringar från Olof Palmes regering fram till dagens regering med Stefan Löfvén i spetsen. Oaktat om det är en socialdemokratisk eller borgerlig regering som styr förblir det en klassfråga om dina barn ska växa upp i relativ trygghet eller ej, i dagens mångkultur.

Ingen förälder ska behöva höra sin dotter skrika i panik på telefon att hon blir stenad och misshandlad av ett aggressivt ungdomsgäng.

Invandringen till småkommunssverige påbörjades på allvar med ministären Reinfeldt och fortgår ännu idag 12 år senare. Det är väl känt att invandringen orsakar stora kostnader, men det är också väl känt att det är de vuxna invandrarnas barn som ställer till med de sociala problemen i form av kriminalitet. Vi kommer alltså alldeles framöver att gå in i en period när storstädernas förortsproblematik kommer att synas i småkommunerna. Stadskärnor över hela landet som tidigare var trygga och lugna, kommer att påminna om ökända ghetton som Rinkeby, Rosengård eller Bergsjön. I takt med att problemen i allt större utsträckning letar sig in i skyddade medelklassområden och tidigare fredade kommuner, blir det alltså i praktiken omöjligt för de flesta svenskar att fly mångkulturen.

Därför faller ansvaret på svenska politiker att avveckla det mångkulturella samhället. Till skillnad från andra partier har Alternativ för Sverige praktisk politik för att upplösa dagens mångkulturella klansamhälle. Vi behöver en omfattande tvingande återvandring av de invandrare som vägrat anpassa sig, som tagit mer bidrag än arbetat eller de som begår brott med fängelse på skalan.

I fallet med Tuvaliee var förövarna omyndiga. Då faller ansvaret på familjerna. Föräldrarna har tydligt visat att de saknar intresse av att anpassa sig och de visar förakt mot ursprungsfolket. I de fall familjen aktivt eller passivt låter sina minderåriga barn ägna sig åt kriminalitet, ska också hela familjen utvisas. Detta är en viktig del i vår återvandringspolitik. För oss spelar det ingen roll om de förvärvat medborgarskap eller har uppehållstillstånd. De ska skickas hem eller till ett transitland om de av något skäl inte kan skickas till sitt hemland. I de fall invandrarföräldrar låter sina barn ge sig på svenska barn med sparkar och stenar ska de ut.

I riksdagen finns det inget parti som förespråkar omfattande återvandring. Partierna förespråkar i varierande omfattning fortsatt invandring och mer mångkultur. Sverigedemokraterna pratar mer om kvotinvandring än om återvandring. Våra svenska barn ska slippa växa upp i otryggheten som klansamhällen och mångkultur innebär. Stoppad invandring kommer bara innebära att nuvarande kaos bibehålls. Bara Alternativ för Sverige har den politik som krävs för att upplösa klanerna och mångkulturen. Bara Alternativ för Sveriges återvandringspolitik kan ge dina barn och barnbarn en trygg framtid.

 

Jeff Ahl, styrelseledamot Alternativ för Sverige och f.d. riksdagsledamot

Gustav Kasselstrand, partiledare Alternativ för Sverige

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!