Debatt

”Regeringen litar inte på sina medborgare”

publicerad 21 december 2013

Den som inte litar till sig själv litar inte på andra. Varför bedriver svenska politiker verksamhet som förstör medborgarnas trohet, ansvarstagande och tillit till politiker och regering? Det skriver Krister Lind ifrån Fors, Avesta.

Öppet brev till Statsminister Fredrik Reinfeldt (M), Utrikesminister Carl Bildt (M) och Försvarsminister Karin Enström (M): I grundlagen står att makten utgår från folket. Det är många människor som befinner sig i den ”grå” vardagen och anser att de inte kan påverka eller göra sin röst hörd. Andra vill göra sin röst hörd men de vågar inte av rädsla för repressalier exempelvis mista jobbet. Når man inte ut med sina åsikter eller inte vågar yttra sig blir medborgarna tysta, osynliga och därmed är demokratin satt ur spel. Ett tillstånd där folk inte bryr sig om samhällsutvecklingen.

Som svensk medborgare vill jag ha goda ledare som inte vilseleder, lurar och sviker. Jag vill ha ledare som skyddar och försvarar mot destruktiva krafter för att hålla ihop befolkningen och samhället. Efter den senaste tidens avslöjanden framgår det att Svenska försvarets radioanstalt, FRA, tillsammans med amerikanska underrättelsetjänsten, NSA, bedriver övervakning – en slags åsiktsregistrering – av bland annat ”vanliga” människor.

Avslöjanden som får mig att fundera över: Vilken kultur vill Sveriges regering förmedla? Är det frihetens? Är det frihet när FRA och NSA avlyssnar ”vanliga” människor ända in i det privata brevskrivandet? Är det frihet när ”vanliga” människor inte törs säga sin ärliga mening av rädsla för att åsiktsregistreras?

Det är varken moget eller civiliserat att ge sig på ”vanliga” medborgare som kämpar för sin överlevnad och för att landet ska utvecklas på bästa sätt. Dessa negativa krafter har nu kommit upp till ytan och borde få Sveriges regering, riksdag och medborgare att inse dess skadliga verkan för den enskilde människan, samhället och landet.

Varför bedriver svenska politiker verksamhet som förstör medborgarnas trohet, ansvarstagande och tillit till politiker och regering? Hur ska individen och samhället värja sig från dessa negativa krafter? Som ni ser är frågorna många och jag har en till som är värd att fundera över: Vem äventyrar vems säkerhet?

Den som inte litar till sig själv litar inte på andra. Därmed skapas en falsk tillvaro där kärleken är frånvarande. Där tilliten och kärleken blomstrar skapas kultur som bygger upp barn, ungdomar och vuxna med ansvar för varandra, samhället och landet. Sverige som land har byggts och blomstrat under många år men nu tycks vi vara inne i en period – en trend – där förvirringkulturens manipulerande kontrollbehov råder.

För att ta oss ur denna förvirring borde regeringen tillrättalägga behoven i samhället med en kultur som handlar om tillit, omtanke och medkänsla inför medborgarna. Denna gemensamma kraft gör att medborgarnas trohet, ansvarstagande och tillit till politiker och regeringen växer. Med vänlig hälsning önskar jag att ni ändrar kurs och återupprättar demokratins – frihetens – värden, som ger familje- och samhällsbyggandet den tillit och trygghet som behövs för allas vår fortsatta utveckling.

 

Krister Lind, Fors.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.