“Handelsavtal banar väg för GMO”

publicerad 22 augusti 2013
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Den väldiga stordriften inom lantbruket riskerar tillsammans med handelsavtal som TTIP att bli en social katastrof och urholka stora delar av landsbygden. Skall man fortsätta bulkvaruproduktionen eller måste man fundera på andra lösningar? Det skriver Thomas Gunnarson.

En radikal omläggning av handelssystem mellan EU och USA, som det nu diskuterade TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), kan bli en social katastrof om man driver frågan enbart ur den urbana västeuropeiska befolkningens intressen.

Erfarenheterna från handelsavtalet mellan USA och Mexiko, som nu är tjugo år gammalt, har gett bittra erfarenheter genom de stora skillnaderna mellan dessa båda grannländer.

USA med sin stordrift inom lantbruket, medan stora delar av Mexikos landsbygd varit typisk småskalig traditionell indianbygd, precis som de skillnader som idag är mellan europeisk landsbygd och landsbygden i USA!

När billig majs från USA , genom handelsavtalet NAFTA, översvämmade den mexikanska landsbygden var ekonomin förstörd för småbönderna. Man lämnade byarna helt. De äldsta stannade kvar, inga andra. Men då inga arbeten fanns i städerna blev kriminaliteten den enda utvägen. Droghandeln ökade. Idag anser man att gränsen mellan USA och Mexico är en “krigszon”, orsakad av ett dåligt genomtänkt handelssystem.

När nu TTIP eventuellt skall genomföras, enligt i stort sett samma mönster som avtalet mellan Mexico och USA (NAFTA) så måste vi befara att vi kan drabbas av liknande problem.

Monsanto drar tillbaka sina ambitioner att lansera GMO-grödor inom EU. Men egentligen är det ett steg bakåt för att få möjligheten att ta två steg framåt. Med förhandlingarna om TTIP så kommer nya förutsättningar in i bilden. Ty chefsförhandlare från USA är en tidigare lobbyist för Monsanto!

Skulle Monsanto släppa den Europeiska marknaden frivilligt? Knappast. En strategisk reträtt utförs av Monsanto. För att återkomma senare.

Importen av GMO-gröda till EU är enorm, som djurfoder. Med TTIP på plats kan förutsättningarna för Europas jordbruk förändras radikalt.

Svensk jordbrukspolitik och landsbygdspolitik står inför ett avgörande vägskäl. TTIP, det framtida handelsavtalet mellan Nordamerika och EU, förändrar spelreglerna radikalt!

Skall man fortsätta bulkvaruproduktionen eller måste man fundera på andra lösningar?

Kanske borde svenska politiker fundera på detta redan nu, innan TTIP med obehagliga överraskningar blir uppenbara. Men det blir troligen inte förrän efter valet och då har vi väl en ny regering.

 

Thomas Gunnarson

(Debattartikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet)

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!