tobak


Pensionspengar i alkohol och tobak

EkonomiAP-fonderna äger aktier och andra värdepapper i alkohol- och tobaksföretag till ett marknadsvärde av 16,7 miljarder kronor. Det har IOGT-NTO, nykterhetsförbundets medlemstidning Accent kommit framVeckans teckning